Jongeren die zich schuldig maakten aan racisme op Pukkelpop moeten bezoek brengen aan Dossinkazerne

De twee jongeren die zich tijdens Pukkelpop schuldig maakten aan racistische uitspraken, krijgen een alternatieve maatregel opgelegd door het parket: ze zullen de Dossinkazerne in Mechelen moeten bezoeken. Dat heeft Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bekendgemaakt in het parlement.

"Handjes kappen, Congo is van ons." Dat hadden de  jongeren gezongen op Pukkelpop gericht aan twee meisjes van Rwandese origine. Een video van het incident werd gedeeld op sociale media door een van de meisjes en veroorzaakte een storm aan verontwaardigde reacties. Het parket van Limburg startte een onderzoek op. 

Nu blijkt dus dat de jongeren een alternatieve maatregel opgelegd krijgen. "De twee verdachten zijn jongeren van 19 die de feiten meteen erkend hebben en die ook wel blijk gaven van schuldinzicht", zegt Anja De Schutter van het Limburgse parket.

"We hebben een aantal voorwaarden opgelegd. Een deel daarvan zijn algemene maatregelen die altijd worden opgelegd als het om zo’n misdrijf gaat, en dan ook nog een bijzondere maatregel die hier past bij de feiten en ook bij de persoonlijkheid van de verdachten. Dat is het bezoek aan de Dossinkazerne."

Het bezoek is niet vrijblijvend, benadrukt De Schutter. "Ze zullen daar begeleid worden door een personeelslid van de Dossinkazerne en ze zullen achteraf ook een verslag moeten opstellen met een persoonlijke en kritische reflectie. Als aan al die voorwaarden voldaan is, wordt het dossier afgesloten. We vonden een maatregel (in plaats van een sanctie) in dit geval beter omdat de verdachten jong zijn en omdat er zo ook nog iets te leren valt. Toekomstgericht leek ons dit een waardevolle oplossing."

De nazi's gebruikte de Kazerne Dossin tijdens de Tweede Wereldoorlog om mensen te deporteren naar concentratiekampen. Nu is er een museum en een documentatiecentrum over de Holocaust ondergebracht.

Meest gelezen