Wat staat er op het spel in Heuvelland?

Marc Lewyllie heeft er één legislatuur opzitten als burgemeester van Heuvelland. Hij wil zichzelf graag opvolgen. Als dat lukt, zal hij halfweg zijn tweede legislatuur de sjerp doorgeven aan huidig schepen Wieland De Meyer. Een van de belangrijkste streefdoelen van deze twee kopstukken van de onafhankelijke partij Gemeentebelangen was het afbouwen van de gemeentelijke schuldenlast, samen met coalitiepartner N-VA.

Om die schuldenlast af te bouwen was besparen de boodschap. Er werd de afgelopen zes jaar onder meer bespaard op de nachtelijke openbare verlichting en op het nieuw toeristisch bezoekerscentrum. Het voormalige CD&V-bewind had een nieuwbouw gepland als bezoekerscentrum. Maar het huidige bestuur heeft het centrum geïntegreerd in de pastorie van Kemmel.

Nog meer besparen

Verder werden ook premies, zoals de mantelzorgpremie, afgeschaft en extra belastingen geheven, waaronder de belasting op de doortocht van wielerwedstrijden over de Kemmelberg. Het gemeentebestuur wilde ook het dalende aantal inwoners tegengaan door bouwgrond te voorzien in de gemeente en door de belasting op tweede verblijven te verhogen.

Het gemeentebestuur heeft een deel van de opbrengst van de financiële maatregelen teruggeven aan de bevolking, door de personenbelasting te laten dalen. Die lag voorheen op 9 %, één van de hoogste tarieven in België en werd twee keer verlaagd afgelopen legislatuur: eerst naar 8,7 % en erna naar 8,4%.

Woonzorgcentrum in opspraak

In het OCMW-woonzorgcentrum St.-Medard in Wijtschate werden de dagprijzen meermaals verhoogd, wat op protest stuitte van oppositiepartij CD&V die ook een tekort aan middelen en problemen in het beleid en de arbeidsorganisatie aanklaagde. Toen ook anonieme bronnen die dichtbij het woonzorgcentrum staan op Radio 2 West-Vlaanderen wantoestanden aanklaagden, kreeg het rusthuis de Zorginspectie over de vloer. De directie moest een meerjarenplan opmaken en beloofde om meer personeel in dienst te nemen.

Investeringen

Er werd ook geïnvesteerd in Heuvelland: in de renovatie van OC De Klaverhulle en de sporthal, in de omgeving in Wijtschate en in de asfaltering van kasseien in de Reningelststraat in Kemmel. Waar het gemeentebestuur zelf niet volledig bevoegd is, probeert het een faciliterende rol te spelen. Zo probeert het om de site van De Kosmos, een verloederd voormalig vakantiecentrum op de Rodeberg, een fietsbestemming te geven met een horecazaak bij. Er lopen gesprekken met uitbaters en afgelopen zomer werd er voor het eerst het BK mountainbike georganiseerd. En na de hevige industriële brand in aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes in Nieuwkerke werd beslist om een nieuwe “aardappelweg” aan te leggen, die een deel van het zwaar vrachtverkeer rond de dorpskern moet leiden.

 

Protest

De gemeenteraad was de afgelopen legislatuur twee keer het decor van manifestaties. Een eerste keer ter gelegenheid van de “scholenstrijd” om gemeentelijke basisschool De Zafant in Dranouter, die zich afzette tegen een voorgestelde overstap naar het gemeenschapsonderwijs. Een tweede keer naar aanleiding van de brandweerfusie. De leden van brandweerpost Westouter waren niet te spreken over de eerste plannen om hun post samen met Reningelst over te hevelen naar een nieuwe kazerne in Poperinge. Na de manifestatie mocht de post blijven bestaan. Er wordt nu gezocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe brandweerkazerne in Wulvergem voor de posten van Kemmel, Nieuwkerke en Mesen.

Wie doet het met wie?

Op 14 oktober komen de huidige coalitiepartners Gemeentebelangen en N-VA elk met een lijst op. CD&V, dat zes jaar geleden naar de oppositie werd verwezen ook. Het is afwachten of één van de drie een absolute meerderheid kan halen … Misschien zal ook de eenmanspartij Heuvelland naar de gunst van de kiezer dingen, maar dat is nog niet zeker.

Meest gelezen