Wat staat er op het spel in Ichtegem?

Karl Bonny (CD&V) is al 20 jaar burgemeester van Ichtegem en wil dat graag blijven. Maar hij heeft wel concurrentie binnen de meerderheid. Coalitiepartner W.I.T. speelt Jan Bekaert uit als kandidaat-burgemeester. Bij de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen was hij de populairste politicus van de gemeente. Liberaal 2018 zou wel eens een sleutelrol kunnen spelen: de partij wil na jaren oppositie weer in de meerderheid komen. Maar de liberalen schuiven zelf ook een kandidaat-burgemeester naar voor, Lieven Cobbaert.

Financiën is altijd al een belangrijk thema geweest in Ichtegem. Dat zal tijdens de volgende legislatuur niet anders zijn. Volgens de oppositie zijn er veel plannen voorgesteld, maar weinig gerealiseerd. De meerderheid verdedigt zich door te zeggen dat er veel projecten lopende zijn of dat ze moesten uitgesteld worden om … financiële redenen. Zoals Huis Anna Mahieu in de Westkerkestraat in Eernegem. De gemeente kocht het beschermde pand in 2014 voor 345.000 euro, maar op de herbestemming bleef het wachten. Bedoeling was om er een horecazaak in onder te brengen, met een uitbouw. De kostprijs van 1,3 miljoen euro bleek echter hoger te liggen dan verwacht, het gemeentebestuur heeft de plannen opgeborgen. Het project werd intussen herzien en beperkt tot de renovatie van het gebouw, voor een kleiner restaurant. 

Iedereen gelijk bedeeld?

De verhouding van de deelgemeenten – Eernegem, Ichtegem, Bekegem – is bij elke verkiezing een thema. Inwoners hebben wel eens de kritiek dat Eernegem bevoordeeld wordt omdat het administratief centrum in Eernegem ligt. CD&V ging in 2012 in zee met W.I.T. (Werken aan Ichtegems/Ieders Toekomst) om meer te kunnen doen voor deelgemeente Ichtegem. Maar daar kwam volgens de oppositie niet veel van in huis. De dorpskernen van Bekegem en Eernegem werden al vernieuwd, de dorpskernvernieuwing van Ichtegem is nog niet rond. Net zoals de plannen voor het oude gemeentehuis aan het Bruwierplein, waar een nieuw complex met lokaal dienstencentrum, bibliotheek en een gemeentelijk administratief loket moet komen. De renovatie en uitbreiding van de sporthal in Ichtegem vordert dan wel weer vlot. 

Een bijkomend thema wordt de wateroverlast in Bekegem. De deelgemeente liep het afgelopen jaar bij hevige regen meerdere keren onder water. Verschillende partijen vragen hiervoor een oplossing, net zoals voor de parkeerproblematiek daar.

Wie doet het met wie?

Vandaag vormen CD&V en W.I.T. de meerderheid, met 7 en 6 zetels. In de oppositie zetelen Liberaal 2018 (6 zetels), SP.A (2 zetels) en N-VA (2 zetels). N-VA komt niet meer op. Gemeenteraadslid Mieke Decuypere is geen kandidaat meer en raadslid Koen Denduyver sluit zich aan bij de lijst van Liberaal 2018. Die partij wil na jaren oppositie opnieuw in de meerderheid zetelen. Lieven Cobbaert, kabinetschef Algemeen Beleid bij Vlaams minister Bart Tommelein, wordt naar voor geschoven als kandidaat-burgemeester. Net zoals Jan Bekaert (W.I.T.) en huidig burgervader Karl Bonny (CD&V). Wie de driestrijd zal winnen, zal afhangen van de kiezer en van wie met wie in zee gaat.

Meest gelezen