Wat staat er op het spel in Oud-Heverlee?

Een politieke aardverschuiving, dat was het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen zes jaar geleden in Oud-Heverlee. Voor het eerst in 36 jaar moest Albert Vandezande met zijn partij Fusiebelangen de sjerp afstaan. Een coalitie van N-VA, CD&V en Groen bracht de eerste vier jaar Adri Daniëls van de CD&V aan de macht. Twee jaar geleden droeg hij de sjerp volgens de afspraak over aan Alexander Binon van N-VA, en die laatste heeft de smaak te pakken en hoopt alvast op meer. Maar heeft de politieke aardverschuiving ook het leven in de gemeente veranderd en hoe liggen de politieke verhoudingen vandaag?

De afgelopen jaren werd er vooral werk gemaakt van het vernieuwen van de dorpskernen en de belangrijkste wegen en fietspaden in Oud-Heverlee. En ook de komende maanden zullen nog heel wat oranje bordjes met “wegomleiding” de gemeente sieren.  Daarnaast kreeg het Meerdaalwoud een nieuwe bivakzone en konden de kinderen van gemeenteschool “De Letterberg” rekenen op een nieuwe speelplaats. Onder impuls van Groen besliste het bestuur om binnenkort zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen én om bewoners daarin te laten participeren. En CD&V mag zich op de borst kloppen als binnenkort de bouw van het woonzorgcentrum “De Kouter” kan beginnen.

Groen karakter

En dan het groen, want Oud-Heverlee is één van de meest groene gemeenten in ons land. Zowat alle partijen in de gemeente willen dat landelijke karakter zoveel mogelijk bewaren. Alexander Binon wil het groen verankeren door van het Meerdaalwoud en het Heverleebos een nationaal park te maken. En dat kan, want met meer dan 1.000 hectare bos samen, voldoet het gebied aan één van de belangrijkste voorwaarden om erkend te worden. En dat zou het tweede nationale park in Vlaanderen opleveren. In afwachting krijgt het gebied zijn tweede ecoduct. Dat moet vooral de dieren in het bos ten goede komen.

Wie doet het met wie?

Na zes jaar oppositie plande de partij Fusiebelangen onder de nieuwe naam Dorpsbelangen een comeback en dat in kartel met Open VLD. Maar vlak voor de zomer trok stemmenkanon Albert Vandezande de stekker uit het project. Hij besliste op 76-jarige leeftijd dat het tijd was om nog wat van het leven te genieten. Exit Fusie/dorpsbelangen. Ook de kleine partij Leefbaar Oud-Heverlee verdwijnt van het toneel en dus is het uitkijken naar wat de vijf grote partijen gaan doen en vooral wie met de stemmen van Fusiebelangen (in 2012 nog de tweede partij met 23% van de stemmen) gaat lopen. 

N-VA gaat verder met het beproefde concept met burgemeester Alexander Binon als lijsttrekker. Bij CD&V geeft Adri Daniëls (die de lijst duwt) de fakkel door aan schepen Bart Clerckx. Groen zet zijn schepen Mattias Bouckaert bovenaan de lijst en heeft met oud VRT-gezicht Lea Van Hoeymissen ook een bekende naam. SP.A vervelt tot SP.A-plus omdat het ook een aantal onafhankelijk kandidaten op de lijst zet, die getrokken wordt door Jos Rutten. De partij wil vooral inzetten op sociale huurwoningen om zo betaalbaar wonen te realiseren. Ook een thema dat bij Open VLD bovenaan staat, al vult lijsttrekker Patrice Lemaitre dat wel anders in dan de socialisten. Hij wil onder meer de bouw van appartementen mogelijk maken en grote woningen opdelen in kleinere wooneenheden.

Meest gelezen