Wat staat er op het spel in Steenokkerzeel?

In Steenokkerzeel wil burgemeester Ryon van Klaver-N-VA zichzelf opvolgen. De voorbije jaren werd fors geïnvesteerd in infrastructuur maar de budgettaire impact van die werken is nog niet helemaal duidelijk. Veiligheid en mobiliteit zijn zekere thema’s en dan is er nog de uitbreiding van de luchthaven. Op 14 oktober gaat de strijd bijna zeker tussen Kurt Ryon en zijn voorvanger Karel Servranckx van de liberale LVB.

Na jaren van oppositie, was Klaver-NVA bij de vorige verkiezingen aan zet om een meerderheid te vormen samen met Open-VLD. De bouw van een basisschool in Perk, een hertekening van de Wylder in Melsbroek met een nieuw jeugdhuis én voetbalinfrastructuur, de opwaardering van het trage wegen-netwerk, de aanleg van voet- en fietspaden en het opstarten van verschillende BIN-netwerken zijn enkele projecten, die de voorbije zes jaar zijn gerealiseerd.

Dievenbendes en sluipverkeer


Een nieuw Chirolokaal met speelpleinwerking in Perk en een hertekening van de schoolomgeving in Melsbroek staan in de steigers. Maar een upgrade van Den Dam, waar tennis, petanque en voetbal hun thuis zullen hebben, laat nog op zich wachten.

Steenokkerzeel is door zijn centrale ligging een gegeerde prooi van rondtrekkende dievenbendes maar de politie lijkt het aantal inbraken stabiel te houden of zelfs te verminderen dankzij een strakke preventieve aanpak. Van de recente BIN’s wordt veel heil verwacht.

Het sluipverkeer is een ander paar mouwen. Tijdens de ochtend- en de avondspits trachten bestuurders de drukte op de ring rond Brussel en de Haachtsesteenweg te vermijden en razen door de woonwijken. Slimme camera’s moeten vanaf de herfst overtreders betrappen. Geen overbodige luxe, zeker met de werken aan de ring in het vooruitzicht.

En dan is er nog het dossier van de uitbreiding van de luchthaven, dat als een donkere wolk boven het hoofd blijft hangen. Zowat alle partijen beloven samen met een aantal actiegroepen te blijven strijden voor de leefbaarheid van hun dorpen.

Wie doet het met wie?


Verschillende projecten die nu in de steigers staan konden pas een aanvang nemen na een wisselmeerderheid omdat de coalitiepartners geen compromis konden sluiten. Wat de budgettaire gevolgen zullen zijn van die onvoltooide projecten op de volgende legislatuur is nog niet geweten. De sfeer tussen Klaver-N-VA en Open-VLD is dus al beter geweest. 

De race naar de sjerp wordt alvast een nek-aan-nekrace tussen huidig burgemeester Kurt Ryon en gewezen burgemeester Servranckx, lijsttrekker van het liberale LVB. En dan is er Groen, met lijsttrekker Bart Verstockt, dat de afgelopen jaren een wisselmeerderheid op de been bracht om de komst van een grote sociale woonwijk tegen te houden en zo de open ruimte te bewaren.
Bij SP.A trekt Rudy Peeters de lijst met vooral aandacht voor welzijn, voor CD&V mag Chris Boeykens het proberen, hij wil ondermeer een betere mobiliteit voor voetgangers en fietsers.

 

 

Meest gelezen