Wat staat er op het spel in Tervuren?

Het belooft een spannende verkiezingsstrijd te worden in Tervuren. In 2012 haalde toenmalig burgemeester Bruno Eulaerts (GT-Open VLD) de meeste stemmen (1196). Ook zijn kartel was goed voor 24 procent van de stemmen en werd daarmee de grootste partij. Ondanks een overwinning, waren het uiteindelijk N-VA, Groen+ en CD&V die een meerderheid vormden en de afgelopen zes jaren Tervuren hebben bestuurd. GT-Open VLD werd dus aan de kant geschoven, maar wil dit jaar met de vernieuwde lijst Open Tervuren de kiezers opnieuw voor zich winnen.

Het gemeentebestuur is vooral trots op het vrijetijdscentrum “De Warandepoort” dat in 2016 geopend werd. Het centrum herbergt een tentoonstellingsruimte, een bibliotheek, een theaterzaal, een streekbezoekerscentrum en een café. Er is ook een ondergrondse parking met 220 plaatsen en een esplanade die het marktplein verbindt met het bekende park van Tervuren.

Vlakbij dat park vind je ook het bekende Afrikamuseum. Vraag is of dat museum een zegen wordt voor de lokale handel.   Het museum is intussen al bijna vijf jaar gesloten voor een grondige renovatie. Dit jaar nog, op 8 december, zou het vernieuwde Afrikamuseum de deuren opnieuw openen.  Er worden dan jaarlijkse 250.000 bezoekers verwacht. Met ook nog het Zoniënwoud en het Arboretum, heeft Tervuren heel wat toeristische troeven, daarom investeerde de gemeente fors om erkend te worden als ‘toeristisch centrum’. Tervuren kreeg die erkenning in 2017. Het betekent dat handelszaken voortaan ook op zondag open mogen zijn, zo krijgen de uitbaters meer ruimte om in te spelen op de komst van nog meer toeristen.

Een groot project dat nog op stapel staat is de herbestemming van de historische Panquin-site, een vroegere legerkazerne. Het erfgoed wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe invulling: er komen een 100-tal wooneenheden, een nieuwe vijver zal een groene brug vormen tussen de site en het park. Niet iedereen is te spreken over die herbestemming. “Er zijn te veel appartementen, ze bouwen Tervuren torenhoog vol”, lees je op sociale media.

Hete hangijzers blijven

Betaalbaar wonen blijft in de Brusselse rand een groot probleem. Ook in Tervuren zijn de woningprijzen erg hoog. Het gemeentebestuur wil bovendien dat ook de jonge Tervurenaar in eigen streek kan blijven wonen. Daarom kunnen zij via een nieuw woonproject kavels aan een lagere prijs  kopen.

Ook in Tervuren hebben de inwoners geregeld geluidsoverlast van vliegtuigen. De geluidsnormen vormen dan ook een heikel punt in de gemeente. Tervuren spande samen met 10 andere gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant een rechtszaak aan tegen de Belgisch staat. Ze willen samen een evenwichtige verdeling van het vliegverkeer.  Ook de uitbreiding van de luchthaven vormt een discussiepunt.

Wie doet het met wie?

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd GT-Open VLD dus aan de kant geschoven, hoewel ze de meeste stemmen haalden. Dit jaar is de lijst hervormd tot Open Tervuren. Open VLD, de lokale partij GT en T+ trekken samen naar de kiezer.
Als lijsttrekker voor N-VA wil Jan Spooren zichzelf graag opvolgen als burgemeester, daarvoor is de partij naar eigen zeggen verruimd en verjongd. CD&V schuift schepen Mario Van Rossum naar voren als lijsttrekker en wil de levenskwaliteit van alle inwoners verbeteren.
Ook TERVUREN UNIE wil er zijn voor alle inwoners. ‘Pour tous: voor iedereen’, is hun slogan.
En tot slot heeft Groen + haar lijst verjongd en komt de dertigjarige Bram Peters op als lijsttrekker.

Meest gelezen