Wat staat er op het spel in Tielt?

De verkiezingen in Tielt beloven ook deze keer weer spannend te worden, superspannend zelfs. De anti-CD&V-coalitie rolt ruziënd over de straatstenen. De cohesie is totaal zoek. Belangrijke dossiers worden met wisselmeerderheden al dan niet goed- of afgekeurd. Openlijk wordt op elkaar kritiek gespuid en daarbij wordt geen blad voor de mond genomen. Het politieke landschap is intussen meer dan ooit een lappendeken geworden.

Die verkiezingszondag in oktober 2012 was historisch: CD&V was met 12 zetels veruit de grootste partij, maar belandde toch in de oppositie. De kartels N-VA&Open VLD en SP.A-Groen haalden samen 13 zetels en vormden een coalitie. Met Els De Rammelaere als eerste vrouwelijke burgemeester van de Europastad was de revolutie compleet.

Nu liggen de kaarten weer anders: er is een nieuwe lijst Iedereen Tielt, met leden die vroeger tot Open VLD behoorden. SP.A en Groen vormen niet langer een kartel.

Een moeilijke start

De meerderheid slaagde er met brio in om na zes jaar de hoge stadsschuld te halveren. Daarvoor moesten al bijna meteen zowel de personenbelasting als de onroerende voorheffing omhoog.

Maar zonder ondertekend bestuursakkoord liep de meerderheid al vlug op een eerste politieke klip. Het zorgde voor een nooit geziene stoelendans. Met één zetel op overschot leek iedereen in de meerderheid wel “burgemeester”.

CD&V vond zeker de eerste jaren haar draai niet als oppositiepartij. Lijsttrekker en voormalig burgemeester Luc Vannieuwenhuyze bleef enkele jaren zwaar ontgoocheld in de luwte.

Realisaties en uitdagingen

De nieuwe meerderheid kende enkele succesjes, maar dat had dan meer te maken met eensgezindheid in de strijd tegen CD&V dan met uitgaan van eigen sterkte. Er viel een aantal lijken uit de kast. Het plots opgedoken asbestspook in het cultuurcentrum Gildhof (foto onder) zette een zware domper op de financiën.

Op het palmares van de meerderheid: naast de halvering van de stadsschuld, ook de totale renovatie en herinrichting van cultuurcentrum Gildhof, de bouw van een nieuw jeugdcentrum, de vernieuwing van de dorpskern van Aarsele, ...

Ondanks beloftes werd géén vooruitgang geboekt in het dossier van de collegesite, ook de verbreding van de Sint-Amandstraat komt er niet. Het zwaar verkeer wordt intussen wel uit het centrum geweerd. Ook over de locatie voor de uitbreiding van de academies is er nog geen zekerheid. Wel zette de stad stappen voor een nieuwe of vernieuwde brandweerkazerne.

Wie doet het met wie?

Een open vraag. Wat doet de nieuwe politieke partij Iedereen Tielt? Groen en SP.A trekken op eigen kracht naar de kiezer. En wat doet het stadskartel N-VA&Open VLD? Dat trekt weer met de vrouwelijke tandem Els De Rammelaere en Veerle Vervaeke naar de oorlog. En dan is er nog CD&V, dat uit is op revanche. Feit is dat ook nu een coalitie van minstens twee partijen nodig zal zijn.

Meest gelezen