Wat staat er op het spel in Veurne?

De onuitgegeven coalitie zette heel wat in beweging in Veurne en loste knelpunten op: het nieuwe sportcomplex is een feit, de digitale dienstverlening staat op poten, er kwam een mooi toeristisch evenementenprogramma, er werden extra bedrijventerreinen aangelegd en woonkavels gecreëerd, het dossier Blauwe Zusters werd opgelost … Zal die aanpak de kiezers overtuigen om opnieuw te kiezen voor een bestuur met Veurne Plus en Peter Roose als burgemeester? Zal die opnieuw de meerderheid vormen met CD&V? Of haalt N-VA extra stemmen met haar nadruk op veiligheid?

Huidig burgemeester Peter Roose hoopt dat de Veurnenaars hun waardering laten blijken voor de vernieuwende inzet van zijn (socialistische) partij Veurne Plus. Maar er ligt nog werk op de plank, zoals de aanleg van de fietspaden naar De Panne en de Vaartstraat, de inrichting van de muziekschool, de aanleg van het kampeerautoterrein, de randparking en de 2 fietsbruggen. Er moet een oplossing komen voor onkruidbestrijding, beter onderhoud van de landelijke wegen, het parkeerbeleid in de binnenstad en het afvalbeleid.

Nieuw bloed

Met een mix van drie generaties "anciens" en nieuwkomers wil CD&V de partij nieuw leven inblazen. Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester is eerste schepen Anne Dequidt. De rode draad in het CD&V-verhaal: mensen verbinden door het sociale contact en het verenigingsleven in dorpen en wijken te stimuleren. CD&V wil inspelen op de verwachte stijging van het aantal inwoners, met projecten als het Suikerpark, nieuwe woonverkavelingen in de deelgemeenten, zorgflats … Het thema mobiliteit is daarbij prioritair, met aandacht voor een veilig fiets- en parkeerbeleid én een brug over de vaart en de Vaartstraat, voor de ontsluiting van de nieuwe Suikersite.

Inzetten op de sterke troeven

Oppositiepartij N-VA wil Veurne blijven promoten als historische en toeristische stad, met een streekeigen hinterland. Veurne verdient aandacht als centrumstad, maar moet dat combineren met leefbare dorpen. N-VA vindt het ook belangrijk dat Veurne als administratief centrum een kwalitatief hoogstaande dienstverlening garandeert. De kandidatenlijst telt bijna de helft nieuwe gezichten.

Niewkomer !NSPRAAK

Stijn Hommez (43) stelt zich kandidaat voor de nieuwe lijst !nspraak, die zich zal inzetten voor de gemeenschap op een transparante manier over de partijgrenzen heen. De partij moet uitgroeien tot een platform voor geëngageerde burgers van alle democratische politieke gezindheid. Hij is ook voorzitter van handelaarsvereniging "Veurne Toe Koer", die recent alle middenstandsverenigingen bundelde en de lokale economie nieuw leven inblaast.

Wie doet het met wie?

Wordt het opnieuw een spannende strijd tussen Veurne Plus en CD&V om de burgemeesterssjerp en sluiten ze een deal om samen opnieuw de meerderheid te vormen? Kan N-VA haar vorige score van meer dan 27% fors verbeteren? En slaagt !nspraak erin om zichzelf op de kaart te zetten?

Meest gelezen