Wat staat er op het spel in Vleteren?

Huidig burgemeester Stephan Mourisse gaat opnieuw voor de burgemeesterssjerp als lijsttrekker van zijn Landelijke Volkspartij (LVP). In 2012 hield de partij stand en konden ze alleen besturen, met één zetel op overschot. Oppositiepartij CD&V is intussen van het toneel verdwenen. Enkele leden vonden onderdak bij nieuwkomer Vleteren Actief, dat zich presenteert als een onafhankelijke partij zonder binding met een nationale kleur.

Het gemeentebestuur besliste deze legislatuur om het gemeentehuis, het OCMW en de politie onder te brengen in ontmoetingscentrum De Sceure, een beslissing die na de verkiezingen nog verder uitgevoerd moet worden. De centralisatie past binnen de visie van Mourisse om van de regio rond De Sceure en de Meestersmolen het kloppend hart van Vleteren te maken. Naast het recreatief gedeelte werd de afgelopen jaren het nieuw bedrijventerrein Fleterna geopend.

Veiligere fietspaden op komst?

De omstreden N8 doorkruist dit kloppend hart. Aangezien de weg onder de bevoegdheid valt van het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer, ging Mourisse op Vlaams niveau lobbyen voor ingrepen die de weg en vooral het fietspad veiliger zouden maken. De aanleg van vrijliggende fietspaden tussen Oostvleteren en Woesten en de doortocht van Oostvleteren bevinden zich momenteel in een studiefase.

Klein duimpje

Het gemeentebestuur moest de belangen van het kleine landelijke Vleteren vaak behartigen bij hogere niveaus: om meer blauw op straat te krijgen bijvoorbeeld, moet worden aangeklopt bij de lokale politiezone Arro Ieper. Om wat druk uit te oefenen op Vlaamse ministers, kan een gemeenteraad niet veel meer doen dan wat moties goedkeuren. Zo werd steun gevraagd voor de landbouwers en ook voor het openhouden van de stationsloketten in Poperinge, een aangrenzende gemeente waar Vleteren onder meer mee  samenwerkt voor de bibliotheek.

Wie doet het met wie?

Momenteel heeft de Landelijke Volkspartij (LVP), de partij van Mourisse de absolute meerderheid. Het water was de afgelopen jaren tamelijk diep tussen LVP en oppositiepartij CD&V, met als dieptepunt een afgedwongen zitting van de gemeenteraad door CD&V, waar LVP niet aanwezig was.

Maar CD&V is er in oktober niet meer bij. Enkele leden staan op de lijst van nieuwkomer Vleteren Actief, met als lijsttrekker Marion Vermander.

Meest gelezen