Wat staat er op het spel in Zonnebeke?

Na een bewogen legislatuur, met veel ruzies en spanningen, wil Dirk Sioen (Open VLD) zichzelf heel graag opvolgen als burgemeester van Zonnebeke. Hij trekt wel naar de kiezer met een ander kartel dan in 2012. Toen bestond zijn kartellijst Inspraak nog uit Open VLD, N-VA en onafhankelijken. Maar tijdens een woelige tweede helft van deze legislatuur wipte Inspraak N-VA uit het kartel. De nieuwe kartelpartner van Open VLD en onafhankelijken is meerderheidspartij CD&V. Hun nieuwe samenwerking heet #Team8980.

De afgelopen legislatuur zal de geschiedenis ingaan als die met de ruzies en strubbelingen binnen de meerderheid, waar voormalig N-VA-schepen Michiel Descheemaeker bijna altijd bij betrokken was. Gemeente- en OCMW-secretaris Francis Claeys nam ontslag uit onvrede, Descheemaeker is op het einde van de legislatuur verhuisd naar Ieper en prijkt daar op de vierde plaats van de N-VA-lijst. Burgemeester Sioen kwam zelf ook een paar keer in opspraak, onder meer naar aanleiding van omstreden uitspraken tijdens de asielcrisis.

Nieuw politiek landschap

Alle partijen trekken op 14 oktober in een andere constellatie naar de kiezer dan in 2012! Het politieke landschap is dus helemaal hertekend. De Zonnebeekse N-VA-afdeling is compleet veranderd tijdens de tweede helft van de legislatuur, na ruzies en spanningen. Schepen Marie Debucquoy verliet de partij om als onafhankelijke te zetelen.
Boegbeeld van N-VA, schepen Luk Hoflack, ruilde samen met Rik Cleenewerck, Christoph Zole en oud-burgemeester Dirk Cardoen N-VA in voor een nieuw kartel met oppositiepartij SP.A onder de naam In Samenspraak.
De vernieuwde N-VA wordt nu getrokken door Koen Descheemaeker, de vader van voormalig schepen Michiel. 
Er komt ook een nieuwe lijst op onder de naam Lijst Passendale, die vooral inzet op de deelgemeenten van Zonnebeke. N-VA en Lijst Passendale zijn de enige partijen die geen kartel aangaan met een andere partij.

Zware jongens

Een heet hangijzer in alle deelgemeenten is het zwaar verkeer dat door de dorpskernen dendert. Het is er gevaarlijk voor fietsers en voetgangers, vinden veel inwoners. Aangezien de meeste hoofdwegen beheerd worden door Agentschap Wegen en Verkeer kan de gemeente weinig doen, zegt ze.

Oorlogstoerisme

Ook een uitdaging waar de gemeente voor staat, is de toekomst van het Memorial Museum Passchendaele 1917 (foto onder). Tijdens de herdenkingsjaren van 100 jaar Eerste Wereldoorlog, kreeg het museum bijzonder veel bezoekers over de vloer. Maar hoeveel moet Zonnebeke nog investeren in het museum en het oorlogstoerisme, nu de herdenkingsjaren voorbij zijn? De werking van het museum verliep de afgelopen legislatuur trouwens ook niet altijd even vlot, door strubbelingen met vrijwilligers en vragen rond het nieuw autonoom gemeentebedrijf en de financiering van het museum.

Schrik voor overstromingen

Het jaarlijks terugkerend probleem van wateroverlast in het Boudewijnpark lijkt opgelost met de recente opening van een gecontroleerd overstromingsgebied, maar het blijft afwachten of deze maatregel voldoende zal zijn. Ook aan De Kortekeer zou het bufferbekken uitgebreid worden na de overstroming van 2016.

Verschillende partijen nemen de heraanleg van de markt van Geluveld en meer investeringen in sportinfrastructuur op in hun programma. In Beselare was er de afgelopen jaren vraag naar meer camera's om inbraken tegen te gaan, onder meer aan de kerk en in de wijken. De gemeente investeerde in een mobiele camera en er werden ANPR-camera’s geplaatst aan het op- en afrittencomplex van de A19 in Beselare. Om het buurtinformatienetwerk (BIN) nog beter te laten werken, stelt In Samenspraak voor om alle werknemers van de gemeentelijke groen- en technische dienst, lid te laten worden van het BIN.

Meest gelezen