Video player inladen...

"Dansers willen meegaan in het grensverleggende, maar dan óp het podium, hier gaat het over zaken naast het podium"

Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector: het blijkt opvallend vaak voor te komen. Volgens sociologe Jessy Siongers hoeft dat niet te verwonderen in een sector met veel tijdelijk tewerkgestelden, veel competitie en veel sociale en informele contacten. Dat maakt veel mensen kwetsbaar, zeker als ze aan het begin van hun carrière staan. 

Grensoverschrijdend gedrag is volgens Siongers trouwens niet zo makkelijk te definiëren. "Vaak gaat men uit van wat strafrechtelijk is, maar wij zijn vertrokken van een meer psychologische definitie die vertrekt van de ervaringen van de persoon in kwestie", zegt ze in "Terzake". "Als men het als een negatief element ervaart, er psychologische problemen mee heeft en het zelf als grensoverschrijdend ervaart, dan bestempelen wij dit als grensoverschrijdend."

Siongers heeft onderzoek gedaan bij zo'n 2.000 mensen uit de cultuur- en mediasector. Een kwart van de ondervraagden gaf aan seksuele of fysieke toenadering te hebben ervaren en 4 procent had last van chantage het het oog op seksueel contact.  

Dat Fabre in juni verwonderd reageerde op dergelijke vaststellingen noemt Siongers "heel verwonderlijk", want in de open brief van vandaag staan volgens haar veel elementen die aangeven dat er heel wat grensoverschrijdends is gebeurd. Nochtans staat Fabre bekend als iemand die heel veel van de mensen eist met wie hij werkt.

Voor tijdelijke werkkrachten moet zeker een oplossing worden gezocht, zodat zij desnoods buiten de organisatie hun verhaal kwijt kunnen

Sociologe Jessy Siongers (UGent)

"Dansers weten dat Jan Fabre iemand is die grensverleggend werkt", reageert Jessy Siongers. "Ze willen daar best in meegaan, óp het podium. Maar hier gaat het over zaken naast het podium, toch wel zaken die erg ver gaan."

Ze geeft toe dat er in de sector in Vlaanderen al heel wat gebeurd is om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, maar men kan zeker nog een aantal stappen verder. "Voor tijdelijke werkkrachten moet zeker een oplossing worden gezocht, zodat zij desnoods buiten de organisatie hun verhaal kwijt kunnen."

"In bepaalde organisaties wordt wel correct en respectvol met elkaar omgegaan en is er ook een duidelijk beleid, maar uit de brief blijkt dat dit hier niet naar behoren heeft gewerkt", aldus Siongers. Ze stipt aan dat tijdelijk tewerkgestelden vaak niet op de hoogte zijn van de procedure in geval van grensoverschrijdend gedrag en dat er op sectoraal niveau nog te weinig is gebeurd. Er is met andere woorden nog veel werk aan de winkel. 

Video player inladen...

Meest gelezen