CD&V over armoede: "Het is niet gelukt", Groen: "Homans heeft bevoegdheid, maar deed niks" 

CD&V kijkt in eigen boezem voor de slechte cijfers voor armoede in Vlaanderen. Uit de "Pano"-reportage "Arm Vlaanderen: vijf jaar later" bleek dat de ambities en de resultaten van de verschillende regeringen ver uiteen liggen. "De inspanningen van de regeringen waren onvoldoende om het tij te keren", geeft Nahima Lanjri van CD&V toe. Groen wijst naar Vlaams minister voor Armoedebestrijding Homans (N-VA). Die was niet bereikbaar voor een reactie. SP.A doet enkele constructieve voorstellen.

CD&V kijkt in eigen boezem: "Het is niet gelukt"

"Het doet mij zelf terugdenken aan mijn kindertijd", zegt armoedespecialist van CD&V Nahima Lanjri (links op foto bovenaan). "Ik vind dat elk kind dat in armoede leeft er een te veel is."

Waarom levert het beleid dan andere resultaten? Lanjri geeft toe dat de ambities niet werden waargemaakt. "Iedereen moet toegeven dat het niet gelukt is. Bij kinderen is de armoede toegenomen. Dat komt omdat gezinnen met kinderen in een groep zitten die meer geconfronteerd worden met armoede. Alleenstaande ouders met kinderen hebben minder buffer."

De inspanningen van de regeringen waren onvoldoende om het tij te keren

Nahima Lanjri, armoedespecialist van CD&V

Onderwijs en woningen zijn te duur, uitkeringen te laag

Waar liggen de oplossingen? Overweegt CD&V een maximumfactuur voor het secundair onderwijs? "De resultaten van een onderzoek worden afgewacht. Maar de kosten moeten sowieso naar beneden. Als je kind naar het aso gaat, betaal je veel minder dan wanneer je kind naar bijvoorbeeld een koksschool gaat." 

"Het zou mogelijk moeten zijn om schoolmateriaal te huren." Lanjri vindt ook dat hoge kosten, "zoals voor een Rome-reis", meer gespreid moeten worden. Waarom zijn die maatregelen nog niet doorgevoerd, want CD&V levert de minister van Onderwijs? "Eerst moet bekeken worden wat de verschillende richtingen kosten. Maar er moet inderdaad nog veel gebeuren." 

Het Netwerk tegen Armoede berekent dat er bijna een verdubbeling moet komen van het aantal sociale woningen om de wachtlijsten te kunnen wegwerken, maar "er moeten ook andere vormen van wonen mogelijk zijn", zegt Lanjri: "Samenwonen, co-housing, moet mogelijk zonder daarvoor te worden afgestraft."

Vorig jaar werd duidelijk dat Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) de laagste uitkeringen niet meer boven Europese armoedegrens krijgt, nochtans een maatregel die in het regeerakkoord stond. "De laatste regering heeft meer geïnvesteerd in die uitkeringen dan de vorige", maakt Lanjri hard. "Maar ze moeten verder omhoog. Die ambitie mag niet worden opgegeven, het blijft een strijdpunt, al wordt de ambitie voorlopig niet gehaald." 

Beluister hier het volledige interview met Nahima Lanjri in "De Ochtend" op Radio 1: 

Groen wijst naar Homans: "Ambities niet gehaald, integendeel"

Volgens Lanjri doet de samenstelling van de huidige coalitie (N-VA, Open VLD, CD&V en federaal ook MR) geen afbreuk aan de ambities. Dat klinkt bij oppositiepartij Groen toch even anders. Zij wijzen naar Vlaams N-VA-minister voor Armoedebestrijding Homans: "N-VA draagt een enorm zware verantwoordelijkheid. Vlaams minister Homans had alle bevoegdheden in handen, maar deed er een hele legislatuur niks mee,” zeggen parlementslid An Moerenhout en voorzitster Meyrem Almaci (Groen).

Homans had alle bevoegdheden in handen, maar deed er een hele legislatuur niks mee

Meyrem Almaci, voorzitster van Groen

"Integendeel: de kinderopvang werd duurder, en dankzij de nieuwe huurwet wordt het alleen maar moeilijker om een betaalbare woning te vinden”, haalt Vlaams Parlementslid An Moerenhout (Groen, rechts op foto bovenaan) uit. “Als bevoegde minister voor integratie, wonen en armoedebestrijding heeft Homans vier jaar lang alle kansen gehad om de almaar scherper wordende armoede aan te pakken, maar ze liet het na", volgens Moerenhout. 

De ambitie was om de kinderarmoede te halveren tegen het eind van de legislatuur, zegt voorzitster Almaci, maar aan "het einde van de legislatuur nadert en we staan verder af dan ooit. Bijna 14 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar groeide vorig jaar op in kansarmoede. Dat is een stijging van meer dan 2 procent tegenover de aanvang van deze legislatuur."

SP.A: "Juiste keuzes maken"

De SP.A stelt voor dat elke stad of gemeente zorgt voor menswaardig inkomen door het leefloon aan te vullen tot een "menswaardig inkomen". Dat kan volgens de partij worden gefinancierd door de fiscale domiciliefraude aan te pakken. "Sommigen eigenaars van een tweede verblijf doen alsof hun tweede verblijf hun hoofdverblijfplaats is om gemeentebelastingen te ontwijken", aldus de SP.A.

"Echt armoedebeleid kan, als we maar de juiste keuzes maken", luidt het. De SP.A pleit in dat verband ook voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs en wil dat de btw op elektriciteit weer op 6 procent wordt gebracht. 

Homans: "Investering in huisvesting historisch hoog"

Homans was voorlopig niet bereikbaar voor een reactie. De minister tweet wel dat de investering in huisvesting hoger zijn dan de vorige legislatuur: "Deze legislatuur zijn de investeringen historisch hoog; 53% meer ivm 2009-2014! 3,8 miljard!"

Meest gelezen