Video player inladen...

Fabre reageert op beschuldigingen: "Nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren"

"Ik weet van mezelf dat ik direct kan overkomen als regisseur. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen." Zo reageert Jan Fabre in een kort persbericht na de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door 20 (ex)-werknemers.  

Het theatergezelschap Troubleyn hulde zich een hele ochtend in stilzwijgen, maar is naar eigen zeggen "zeer aangedaan door de aantijgingen over het gezelschap die in de open brief werden geformuleerd". 

Er wordt herhaald dat ze het jammer vinden dat er met de aanklachten meteen naar de media gestapt werd. "De organisatie betreurt dat niet alleen het proces van Jan Fabre maar van een heel gezelschap ondertussen werd gemaakt in de media, zonder enige voorafgaande officiële klacht. (...) Er is een duidelijke grens die Troubleyn stelt: alles moet gebeuren met wederzijdse toestemming en respect. Niemand wordt gedwongen om bepaalde zaken te doen die voor hem of haar als grensoverschrijdend worden ervaren."

Troubleyn is afgelopen seizoen naar eigen zeggen "wel één maal op de hoogte gesteld van een melding van een van de dansers. Die weigerde helaas een beroep te doen op zowel de interne als externe procedure. Het gezelschap heeft er alles aan gedaan om deze melding op een open en objectieve manier te bespreken, waarop de dame in kwestie nooit is willen ingaan." Volgens Troubleyn had het "van meer moed getuigd om te vertrouwen in de rechtsgang en de formele procedures van het gezelschap".  

Fabre: "Ik zal mijn volledige medewerking verlenen"

Jan Fabre zelf reageert aangeslagen op de persoonlijke aantijgingen die geformuleerd worden in de open brief. "Ik weet van mezelf dat ik direct kan overkomen als regisseur. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen. Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om een beroep te doen op de beschikbare procedures. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen. Ik betreur dat deze mediastorm een heel gezelschap meesleurt en een eerlijk proces in de weg staat."

Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om een beroep te doen op de beschikbare procedures.

Jan Fabre

Volgens het gezelschap staat de open brief wel "vol met insinuaties waar alles op één hoop wordt gegooid. Het doet pijn om een heleboel onwaarheden te lezen. Er bestaat geen "semigeheime" fotopraktijk. Het betreft een gekend kunstproject van Jan Fabre als beeldend kunstenaar. Een heel aantal foto's werden gepubliceerd en gebruikt als basis voor een reeks sculpturen, tekeningen en bewerkte bic-foto's. Seks als pasmunt om een solo te verkrijgen, wordt eveneens met de grootste klem ontkend."

Seks als pasmunt om een solo te verkrijgen, wordt eveneens met de grootste klem ontkend.

Troubleyn heeft ondertussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uitgenodigd voor een gesprek, "omdat een rechtstreekse dialoog nog altijd beter werkt dan onrechtstreekse communicatie via de media".  Het gezelschap heeft ervoor gekozen "om de werking in alle sereniteit verder te zetten". 

Meest gelezen