Wat staat er op het spel in Arendonk?

In Arendonk had N-VA in 2012 de wind in de zeilen: de partij behaalde 8 zetels, 1 meer dan coalitiepartner CD&V. Kan de partij – die bijna 70 jaar lang de burgemeester had geleverd - opnieuw de grootste worden in Arendonk en zo de sjerp opeisen ? Scoort één van de kleinere partijen goed en kan die zo een interessante partner worden voor N-VA of CD&V ? 

De slogan van Arendonk is dan wel ‘Eenvoudig Verrassend’ maar zo opmerkelijk is de samenstelling van de coalitie er niet. De winnaars gingen samen besturen. N-VA werd de grootste partij met ruim 31% van de stemmen en leverde de burgemeester, Kristof Hendrickx. CD&V eindigde op de tweede plaats. Bij de vorige verkiezingen in 2006 vormden de partijen nog een kartel, nu een coalitie.

De bestuursploeg werd afgeslankt, met één schepen minder. Nest Buijs, die 12 jaar lang de gemeente had bestuurd voor CD&V, houdt na de uitslag de politiek voor bekeken. Zijn opvolger Hendrickx haalde in 2015 het nationale nieuws wanneer een interne mail naar de directeur van het asielcentrum in zijn gemeente uitlekte op de sociale media. In die mail vroeg Hendrickx om ervoor te zorgen dat de asielzoekers de vrouwen en kinderen in Arendonk met rust zouden laten.

Er werd een huishoudelijk reglement opgesteld en dat werpt vruchten af. Er zijn minder problemen en spanningen. Er werd ook wat gedaan aan de overbevolking in het asielcentrum. Nog opmerkelijk was de discussie over het terugplaatsen van het hekwerk rond de kerk, zoals het vroeger was. Er werden handtekeningen verzameld voor een gemeentelijk referendum. Dat is er uiteindelijk niet gekomen, het hekwerk komt er wel.

Het ging vooruit en toch...

Enkele dossiers die in het slop zaten, werden vlot getrokken. Er kwam een fietspad naar Ravels waar actiegroepen al 15 jaar om hadden gevraagd. Voor fietspaden naar de andere windrichtingen, Oud-Turnhout en Retie, liggen er plannen op tafel maar daar is de gemeente afhankelijk van het Agentschap Wegen en Verkeer.  Er werd een fietsparkeerplan opgesteld maar voorlopig komt er alleen een overdekte fietsenstalling in het centrum.

Twee gevaarlijke kruispunten worden onder de loep genomen. De gemeente ligt ook langs een drukke verkeersas. Er kwam al een tonnagebeperking maar hoe pakt de komende bestuursploeg het zwaar en doorgaand verkeer aan?

Het Glossocircuit voor rallycross werd eindelijk geregulariseerd en dus veilig gesteld voor de toekomst. Vroeger was het deels natuurgebied, nu is het definitief ingekleurd als recreatiezone. Het bedrijventerrein Hoge Mauw werd uitgebreid, naar tevredenheid van de buurt en het is goed voor de economie.  Ouderen zouden wel moeten varen bij de recente fusie van de twee woonzorgcentra in de gemeente.

Een uitdaging voor het volgende bestuur is wel om wonen in Arendonk betaalbaar te houden voor jongeren en alleenstaanden.  

Wie doet het met wie?

N-VA had vorige keer de wind in de zeilen en behaalde 8 zetels. Dat is er één meer dan coalitiepartner CD&V. Kan de partij – die bijna 70 jaar lang de burgemeester had geleverd - opnieuw de grootste worden in Arendonk en zo de sjerp opeisen ? Scoort één van de kleinere partijen goed en kan die zo een interessante partner worden voor N-VA of CD&V ? Bij N-VA trekt huidig burgemeester Hendrickx de lijst, bij CD&V voert schepen Luc Bouwen de lijst aan.

Meest gelezen