Wat staat er op het spel in Bonheiden?

Bonheiden mag dan wel "Fietsgemeente van het jaar" geweest zijn, toch blijft het een van de uitdagingen om de verkeersveiligheid tussen het drukke verkeer te verhogen. En wat moet de gemeente ondernemen voor de opvang van senioren? 

De plaatselijke neutrale partij BR (Bonheiden Rijmenam) werd na de vorige gemeenteraadsverkiezingen buitenspel gezet, ook al bleef ze de grootste partij in Bonheiden. De nummers 2 (N-VA), 3 (CD&V) en 4 (Groen) sloten nog de avond van de stembusslag een coalitie. Guido Vaganée van N-VA werd de nieuwe burgemeester.

Na de aanslagen in Brussel nam het gemeentebestuur een opvallend initiatief. Op het Kerkplein kwam er een bezinningsplek, waar de inwoners wat konden mijmeren over het leven en stilstaan bij wat er in de wereld gebeurt. Anderzijds is in Bonheiden sterk ingezet op ‘beweging’. Er kwam een plan om de hoofdwegen voor een vlotte doorstroming vooral aan de auto te laten. Daarnaast is er een route met fietsstraten uitgestippeld, zodat fietsers veilig door de gemeente kunnen geraken. Het aantal verkeersongevallen is er de afgelopen jaren gehalveerd. De gemeente zit daarmee een pak onder het Vlaams gemiddelde.

Dukaten

De gemeente hoopt zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen, ook de schoolkinderen. Als ze met de fiets naar school gaan, kunnen ze dukaten verdienen om uit te geven op de kermis en binnenkort ook op andere plaatsen, zoals in de bioscoop.  De resultaten zijn bemoedigend: voor het systeem met dukaten kwam zo’n 12% van de kinderen regelmatig met de fiets naar school, nu is dat al meer dan 60%.  Al die initiatieven heeft Bonheiden de titel van ‘Fietsgemeente van het Jaar’ opgeleverd.  Toch is het werk niet af. Bonheiden zit in een landelijk gebied.  De gemeente wil daarom ook het openbaar vervoer meer gaan promoten. De beloofde busverbinding naar Rijmenam Markt er nog wel niet gekomen.

ICT

Op het vlak van informatica heeft het huidige bestuur de gemeente op de kaart gezet, of beter gezegd ‘in the cloud’.  Er werd een hacker ingeschakeld om na te gaan hoe veilig de gemeentelijke informatica was en het duurde geen half uur om aan de financiële informatie te geraken.  Daarom zijn nu alle gegevens veilig ‘in the cloud’ ondergebracht, zonder servers in het gemeentehuis. 

Rijmenam niet vergeten

In 1976 fuseerde Rijmenam met Bonheiden en bij sommige inwoners blijft het gevoel dat Rijmenam niet echt meetelt.  Daarom werd – na jaren van discussie - het centrum daar grondig aangepakt met nieuwe wegen en rioleringen.

In Bonheiden werd ook geld gegeven aan een nieuw jeugd- en ontmoetingscentrum.  Het plein tussen het gemeentehuis en het cultureel centrum werd heraangelegd en genoemd naar oud-burgemeester Morrens.  Er komt ook een nieuw vrijetijdscentrum.

Toch zijn er nog uitdagingen, zoals meer maatregelen tegen het drukke verkeer.  Wat doet de gemeente voor de opvang van senioren?  Het centrum is bijna volgebouwd, waar komen er nog appartementen? Grote Heide, een verkaveling voor (gedeeltelijk sociale) woningen in het centrum, werd al vaak aangekondigd maar is er nog niet.  Wanneer wordt de verkommerde feestzaal Sint-Martinus in Rijmenam gerestaureerd?

WIE DOET HET MET WIE

Kort na de vorige verkiezingen maakte de vorige burgemeester van Bonheiden, Eric Duchesne, bekend dat hij van BR overstapt naar N-VA, de partij van de huidige burgemeester. Hij gaat de lijst duwen. Guido Vaganée wordt opnieuw lijsttrekker. BR blijft hun grootste politieke concurrent.  Benieuwd of het vertrek van stemmenkanon Duchesne hen geen parten speelt.  Ze gaan als BR30 naar de kiezer, met bovenaan Lode Van Looy. Er staan ook twee voormalige kinderburgemeesters van Bonheiden op de lijst.

Meest gelezen