Wat staat er op het spel in Bornem?

In Bornem is het CD&V-burgemeester Luc De boeck die al 8 jaar de plak zwaait. En als het van hem afhangt, doet hij er nog eens 6 jaar bij. Maar ook Wim Verheyden van Vlaams Belang en Kristof Joos van N-VA strijden mee om de burgemeesterssjerp. Het nieuwe cultuurcentrum Ter Dilft was deze legislatuur het paradepaardje van het gemeentebestuur. Maar volgens de oppositie is er nog veel werk aan de winkel, vooral op het vlak van mobiliteit.

De voorbije jaren is er in Bornem hard gewerkt aan een nieuw cultureel centrum. Eind jaren 70 was het een van de voorlopers in Vlaanderen, maar het had dringend nood aan een grondige renovatie. Er kwam wel veel commentaar op het kostenplaatje. Oorspronkelijk was het project geraamd op 7,5 miljoen euro, maar nu loopt de rekening al op tot boven de 10 miljoen euro.

Wat leeft er?

Mobiliteit is ook een heet hangijzer in Bornem. In het centrum staan er de laatste jaren meer files, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Er wordt al jaren over een nieuw mobiliteitsplan gesproken, maar voorlopig is daar nog geen spoor van.

Er zijn niet alleen veel files in het centrum van Bornem. Er wordt ook geklaagd dat alles volgebouwd wordt. Bornemnaars krijgen daardoor meer en meer het gevoel in een drukke stad te leven. De parkeerdruk stijgt hierdoor. Er wordt al lang gesproken over parkings aan de rand van het centrum, maar er zijn nog geen concrete stappen genomen.

Over het boerkiniverbod is ook heel wat discussie. In zwembad Breeven zijn vrouwen in boerkini’s welkom. Maar daar is Vlaams Belang niet gelukkig mee. Volgens hen is de boerkini een teken van onderdrukking van de vrouw. Zij eisen een verbod. Op de vraag om aparte zwemuren voor vrouwen in te richten werd niet ingegaan.

Het gemeentebestuur deed deze legislatuur ook inspanningen om mensen langer thuis te laten wonen. Het project van De Buurtkar is daar een voorbeeld van. Door het verdwijnen van buurtwinkels hebben oudere en minder mobiele mensen niet meer de kans om zelf hun boodschappen te doen. De Buurtkar levert ze rechtstreeks aan huis.

Wie doet het met wie?

De huidige coalitie bestaat uit CD&V-burgemeester (Luc De boeck), 5 CD&V-schepenen en 1 Groen-schepen. In 2012 haalde CD&V 13 zetels binnen, wat één zetel te weinig was voor een absolute meerderheid. Groen behaalde 2 zetels, en die leverden een meerderheid op van 15 op 27 zetels.

SP.A, Groen, Beter Bornem en B!Democratisch vormen samen met enkele onafhankelijken de gemeentelijst ‘Iedereen Bornem’. Lijsttrekker wordt een van de onafhankelijken: Jurgen De Maeyer uit Hingene. Ze willen naar eigen zeggen samen met iedereen en voor iedereen de toekomst van Bornem uittekenen. Bij de strijd om de sjerp wordt burgemeester Luc De boeck uitgedaagd door Wim Verheyden van Vlaams Belang en Kristof Joos van N-VA.

Meest gelezen