Wat staat er op het spel in Brasschaat?

Kan de N-VA, met titelvoerend burgemeester en federaal minister Jan Jambon, haar score van 2012 overtreffen? In ieder geval wacht het volgende  gemeentebestuur een aantal grote uitdagingen, zoals de leefbaarheid van Brasschaat, de leegstand en het betaalbaar houden van de woningen. 

Bij de verkiezingen van 2012 kwamen eerdere kartelpartners en meerderheidspartijen CD&V en N-VA dan wel apart op, toch vormden ze samen opnieuw en meerderheid in Brasschaat. De rollen werden wel omgedraaid aangezien N-VA de dominante speler van de Brasschaatse politiek was geworden. Dirk De Kort van CD&V gaf zijn burgemeesterssjerp door aan Jan Jambon van N-VA.

Sinds de federale verkiezingen van 2014 schakelde hij wel zijn fractieleider Koen Verberck in als waarnemend burgemeester. In augustus kwam er verrassend nieuws toen Verberck bekendmaakte dat hij in september zijn sjerp voor de laatste weken van deze legislatuur doorgeeft aan schepen Philip Cools. Verberck neemt de beslissing omdat hij aan de slag gaat in de privésector. De laatste maanden lag hij ook wel onder vuur. De oppositie beschuldigde hem van belangenvermenging.

Brasschaat kwam de afgelopen legislatuur vooral in het nieuws met de vijf schepenen die door de eigen politie betrapt werden op dronken rijden. Niet goed voor het imago van de gemeente én van het bestuur. Toch geven N-VA en CD&V aan om een volgende legislatuur nog eens samen te besturen, als ze daarvoor een mandaat van de kiezer krijgen.

Wat leeft er?


Brasschaat heeft nood aan een snelle verbinding met Antwerpen. Momenteel doorkruisen een aantal buslijnen de gemeente, maar ook die staan geregeld stil in de files tijdens de spitsuren. Het gemeentebestuur is vragende partij om hierover rond de tafel te zitten met onder andere De Lijn. Dat gebeurt zeker mee onder druk van oppositiepartij Brasschaat 2012 (een samenwerking van Groen, SP.A en onafhankelijken) die als belangrijkste actiepunt in hun programma het doortrekken van een tramlijn naar Brasschaat heeft.

Een aanzet tot het plaatsen van deelfietsen en het ontsluiten van enkele plekken op campus Coppens zodat werknemers van bedrijven uit het centrum van Antwerpen kunnen flexwerken, is een eerste stap naar meer alternatieven voor de auto. Inwoners vragen ook een accurate en stipte snelle verbinding vanuit het centrum naar de treinstations van Kapellen en Brecht.

De gevolgen van leegstand van winkelpanden op de Bredabaan is een heikel punt. Doemdenkers vrezen dat binnen enkele jaren het ‘stijlvolle’ karakter van de winkelas afglijdt naar een sjofele straat met een allegaartje van imagoverlagende winkels. De discussie rond het (al-dan-niet) gebrek aan parkeerplaatsen in het dorpscentrum is hiervan een gevolg. Het aanstellen van een citymanager lijkt voorlopig niet echt tot verbetering van de bestaande situatie te leiden.

De leefbaarheid en het groene karakter van de gemeente is ook een prioriteit voor veel inwoners. Inzetten op betaalbare woningen voor jonge gezinnen blijft een aandachtspunt. Daarnaast vragen vele burgers zich af of ze op hun oude dag nog terechtkunnen in de lokale rusthuizen, nu de gemeente onder andere WZC Vesalius heeft omgevormd tot een autonoom gemeentebedrijf en de uitbating aan derden overgaf. Ook worden er op diverse plaatsen luxeserviceresidenties gebouwd, die door privébedrijven gerund worden, maar waarvan de huur- en aankoopprijzen heel hoog liggen.

Wie doet het met wie?


Momenteel is Jan Jambon (N-VA) titelvoerend burgemeester. Hij behaalde in 2012 5.278 voorkeurstemmen. Toen hij in oktober 2014 minister werd in de federale regering, liet hij zich vervangen door Koen Verberck (433 voorkeurstemmen in 2012). Die neemt nu geen deel meer aan de verkiezingen en wordt als derde op de lijst vervangen door advocaat en gewezen plaatsvervangend vrederechter Walter Vermeulen. N-VA hoopt de score van bijna 40% te overtreffen. Indien N-VA de burgemeester mag leveren, wordt pas na de verkiezingen uitgemaakt wie Jambon als waarnemend burgemeester vervangt. Tot het einde van dit jaar neemt schepen Philippe Cools deze functie alvast op zich.

Uitdager wordt huidig eerste schepen en Vlaams Parlementslid Dirk de Kort (CD&V). Hij was in de vorige legislatuur nog burgemeester, maar moest door het succes van N-VA afstand doen van de burgemeestersstoel. De vraag is of CD&V, traditioneel sterk in de parkgemeente, een vuist kan maken tegen N-VA.

Voor Brasschaat 2012, de grootste oppositiepartij met lijsttrekker Steven Broos, wordt het misschien wel opletten voor nieuwkomer PVDA. Jan De Lien, advocaat en expert vreemdelingenrecht (op het gebied van gezinshereniging) trekt de lijst met in zijn zog Rob Eeman, ACV-vakbondsman die vooral bekendheid verwierf tijdens het protest van het personeel en de bewoners van WZC Vesalius bij de omvorming van de Brasschaatse OCMW-woonzorgcentra tot autonome gemeentebedrijven.

Meest gelezen