Wat staat er op het spel in Bree?

In Bree is het tijdperk Jaak Gabriëls definitief voorbij. De Open VLD’er kondigde onlangs zijn afscheid van de politiek aan, een dreigende rechtszaak is de reden. De vraag is of huidig burgemeester Liesbeth Van Der Auwera (CD&V) kan profiteren van deze beslissing. Zij slaagde er in 2012 in om Gabriels de burgemeesterssjerp te ontnemen

Het was in 2012 één van de markantste bestuurswissels in Limburg. Jaak Gabriëls werd na 36 jaar burgemeesterschap naar de oppositiebanken verwezen. Zijn partij Verjonging was dan wel de grootste gebleven maar CD&V sloot een coalitie met BROS, een kartellijst van N-VA, SP.A, VCD en onafhankelijken. Nu zes jaar later liggen de politieke kaarten opnieuw anders. BROS bestaat niet langer, alle partijen komen weer onder hun eigen naam op.

Besparingen

De nieuwe bestuursploeg stond meteen voor een grote uitdaging. De afbouw van de schulden. De eerste jaren waren dan ook vooral een  grote besparingsronde. Dat was een weinig populaire beslissing van de meerderheidspartijen CD&V en BROS.  De belastingen stegen en de investeringen werden uitgesteld. Dat alles met succes: intussen staan de financiën er terug beter voor en is er opnieuw een belastingverlaging ingevoerd.

De afgelopen drie jaar kon er wel opnieuw geïnvesteerd worden. De oude technische school onderging een metamorfose tot nieuwe theaterzaal. Er werd heel wat gediscussieerd over de locatie en de plannen en de realisatie kenden een woelig verloop, maar intussen is die storm gaan liggen.

In het centrum beweegt meer. Letterlijk dan. De kleine ring is voor de helft van zijn traject al volledig ingericht. Er werd eenrichtingsverkeer ingevoerd. Daar was niet iedereen meteen voor te vinden, maar intussen zijn de mensen gewend geraakt aan de nieuwe circulatie en onder meer de populaire vrijdagmarkt heeft er baat bij gehad. Maar net als in heel wat andere steden, maakt de middenstand moeilijke tijden mee. Het wordt één van de uitdagingen voor de nieuwe coalitie

Wie doet het met wie?

Het belooft een spannende verkiezingsstrijd te worden in Bree. Verjonging gaat de verkiezingen dus in zonder lijstduwer Jaak Gabriëls. De partij kiest met Marie-Jeanne Raedschelders voor een ervaren vrouw met al heel wat politieke jaren op de teller. Maar de hamvraag is hoe zij en haar partij de dreigende rechtszaak rond vermeende corruptie kan overleven. Facturen voor onder meer drukwerk voor  Verjonging zouden tijdens de vorige verkiezingen met een omweg zijn betaald door de stad en een aantal bedrijven. Deze maand valt de beslissing of Gabriëls zich daarvoor zal moeten verantwoorden voor de rechtbank.

CD&V trekt uiteraard met huidig burgemeester Liesbeth Van der Auwera naar de kiezer. Zij gaat voor een tweede ambtstermijn.

Concurrentie krijgt ze van schepen Mario Knippenberg die zich sterk genoeg acht om niet meer onder het BROS-kartel op te komen en met eigen partij N-VA naar de kiezer trekt. Het is  ook uitkijken naar hoe Rik Hertogs zijn VCD opnieuw op de kaart kan zetten. De huidige schepen haalde vaak het nieuws door geruzie met zijn collega-schepenen.

Jos Drykoningen komt op met een nieuwe partij,  De ex-VB’er heeft de nationale partijpolitiek achter zich gelaten en trekt nu de Lijst Vernieuwing.

SP.A ten slotte gaat in zee met de nieuwe partij Youthure, ontsproten uit Jong Groen Abeek.

Meest gelezen