Wat staat er op het spel in Dessel?

Kunnen de belastingen in Dessel zo laag blijven of moet er bijgestuurd worden? Krijgen de verenigingen een plek waar ze hun activiteiten kunnen organiseren? En hoe moeten de mobiliteitsproblemen worden aangepakt? De N-VA wil er alvast alles aan doen om ook de volgende legislatuur de absolute meerderheid te behouden. 

In Dessel zwaait N-VA de plak. De partij haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de absolute meerderheid met ruim 53% van de stemmen. Dat leverde N-VA 13 van de 21 zetels op. Een stevige meerderheid dus, één van de sterkste in Vlaanderen. Kris Van Dijck mocht nog een keer de burgemeesterssjerp omgorden.

Tot een samenwerking met andere partijen is het dus niet gekomen, maar het bestuur klopt zich op de borst dat het erin geslaagd is om Dessel Sport en Witgoor Sport te laten samenwerken. Na jaren rivaliteit werken de jeugdploegen nu samen, waardoor de gemeente zich ook bereid toonde te investeren in een nieuw jeugdcomplex in sportpark Brasel. 

De N-VA wijst ook op de investing in de nieuwe Chiro-gebouwen in deelgemeente Witgoor, de financiële steun voor de bouw van een nieuw stadion voor Witgoor sport en een nieuwe gemeentelijke basisschool met een buitenschoolse kinderopvang.  

Wat staat het volgende bestuur te verwachten?

De belastingen in Dessel zijn eerder laag, omdat er een speciale belasting is als compensatie voor de opslag van nucleair afval.  Dit jaar levert dat bijvoorbeeld 1.873.890 euro op. Maar de vraag is of de belastingen zo laag kunnen blijven of moet er toch bijgestuurd worden? 

De Desselse verenigingen wachten dan weer al langer op een plek waar ze hun activiteiten kunnen organiseren.  De mobiliteit in het centrum baart heel wat mensen zorgen, zeker in de buurt van de scholen.  Hoe zal het volgende bestuur daar mee omgaan?

Wie doet het met wie?

Het kan verkeren natuurlijk maar als N-VA opnieuw de steun van de kiezers krijgt in Dessel, ziet het ernaar uit dat de partij zich nog een keer kan opmaken voor een legislatuur waar ze de sjerp en de schepenzetels mag verdelen in eigen rangen. Huidig burgemeester Kris Van Dijck voert de lijst aan.

CD&V wordt de belangrijkste uitdager met Paul Meynants als lijsttrekker.  Bij de vorige verkiezingen haalden de christendemocraten ruim 22% van de stemmen, goed voor vijf zetels.

Meest gelezen