Wat staat er op het spel in Geel?

CD&V was jaren de alleenheerser in Geel, maar daar kwam bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen verandering in. De partij moest niet alleen de macht delen met N-VA maar ze moest ook de burgemeesterssjerp afstaan. Vera Celis werd één van de weinige vrouwelijke burgemeesters in Antwerpen. Maar wat na 14 oktober?

Verwezenlijkingen en uitdagingen

Samen met de inwoners werd twee jaar aan een beleidsplan gewerkt om slim om te springen met de ruimte in Geel, de stad met zijn 12 deeldorpen bereikbaar te houden en het landelijke karakter te bewaren.  Zo’n visie was nodig want de stad groeit. Er wonen nu zo’n 40.000 mensen in Geel. Waar kunnen er woningen bijkomen, waar behouden we groene ruimte? Het plan is er, de uitrol is voor de volgende legislatuur.  De meerderheid kreeg er ook applaus voor op de oppositiebanken.

Mobiliteit is een ander paar mouwen in Geel. Na oeverloze discussies over een circulatieplan, nam schepen Christoph Molderez zelfs ontslag. Het oude plan werd zelfs weer deels ingevoerd. In het deeldorp Sint-Dimpna is een druk kruispunt aangepast en die wijziging bleef wel behouden. Kan de volgende bestuursploeg de knoop wel ontwarren ?

Sport, wetenschap en cultuur

Nog meer plannen, want er zijn er ook voor de bouw van nieuwe sportaccommodatie. Daarnaast wil de stad werk maken van een wetenschaps- en innovatiepark. Studenten, vooral ingenieurs, van de Thomas More Hogeschool kunnen daar een eigen project starten en na hun studies aan de slag blijven. Geel wil het park bouwen samen met VOKA en de IOK. De gronden zijn al aangekocht.

De stad wil zich ook op cultureel vlak niet onbetuigd laten. Pianist en componist Jef Neve werd er ereburger van de stad. En het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk kwam het kunstwerk in de vorm van een telescopische zuil er toch op de Markt. De bewegingen van de patiënten, het personeel en de bezoekers van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum worden geregistreerd door sensoren.  En die impulsen doen de zuil bewegen.

De stad weigert sommige handelszaken in de rand en geeft een premie aan wie zijn winkel in het centrum wil vestigen maar is dat voldoende ? Er zijn veel leegstaande winkelpanden. Hoe ziet de toekomst voor de Geelse horeca en de Markt eruit?

Wie doet het met wie?

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren N-VA en CD&V tot elkaar veroordeeld want de derde grootste partij in Geel, SP.A, haalde slechts 3 zetels. Het liefst zouden de coalitiepartijen voldoende stemmen hebben om alleen verder te gaan.

Misschien moeten ze een beroep doen op één van de nieuwe partijen in Geel? De Brugpartij bundelt Groen, SP.A en Beweging.net (dat niet langer de plaatselijke CD&V steunt). Zij vormen één lijst, samen met enkele onafhankelijken rond lijsttrekker Dirk Kennis. Ook Beter Geel is een nieuwe partij rond voormalig CD&V-schepen Tom Vervoort en enkele gemeenteraadsleden uit de huidige meerderheid die intussen als onafhankelijke zetelen. Het is dus goed uitkijken wie voor welke partij kandidaat is.

Meest gelezen