Wat staat er op het spel in Herselt ?

Breekt in Herselt de doorgevoerde belasting CD&V zuur op en kan de N-VA, die in 2012 vanuit het niets 9 van de 23 zetels in de wacht sleepte, de absolute meerderheid van CD&V breken?  

CD&V, al jaren met een absolute meerderheid aan de macht in Herselt, moest in 2012 toch even schrikken toen de eerste verkiezingsresultaten binnenkwamen. De partij zag N-VA vanuit het niets 9 zetels van de 23 binnenhalen. Zelf klokte het af op 12 zetels, 2 minder dan in 2006 en maar net genoeg voor een nieuwe absolute meerderheid met burgemeester Luc Peetermans.

VERWEZENLIJKINGEN EN UITDAGINGEN

Zes jaar geleden werd meteen het vrijetijdscentrum De Mixx geopend, wat een boost gaf aan het sociaal-culturele leven in de gemeente. Door het grote succes, wordt het centrum intussen al uitgebreid. Tegen het begin van volgend jaar komt er een overdekte tennishal, jeugdhuis en polyvalente zaal bij.

De oppositie wijst er graag op dat Herselt als enige gemeente in Vlaanderen de aanvullende personenbelasting verhoogde, van 7,5 naar 7,7%. Volgens het bestuur was die verhoging nodig om de geraamde verlaging van de inkomsten door de taxshift te compenseren en was er geen sprake van een belastingverhoging.

Er was enkele jaren geleden heel wat te doen over de komst van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers langs de Provinciebaan. Na veel protest van zowel de inwoners als het bestuur, kwam het centrum er uiteindelijk niet.

Op het vlak van fietsveiligheid is er nog wel wat werk aan de winkel in Herselt, al liggen er plannen op tafel om fietspaden aan te leggen aan de Aarschotsesteenweg en Dieperstraat.

WIE DOET HET MET WIE?

Voor CD&V is het de ambitie om de absolute meerderheid te behouden.  De partij trekt naar de kiezer met de nieuwe naam CD&V+2230. Daarmee wil CD&V de deur openhouden voor mensen zonder partijkaart. Met ex-voetballer Rocky Peeters staat er een opvallende naam op de lijst, Luc Peetermans gaat voor zijn 6de ambtstermijn als burgemeester.

Grote uitdager wordt, net als in 2012, N-VA. Nieuwbakken lijsttrekker Peter Keymeulen zal als kandidaat-burgemeester zijn ploeg naar een nieuwe overwinning moeten leiden.

Voor de overige partijen wordt het pas interessant als de absolute meerderheid gebroken wordt. Dan wordt het vechten voor een plekje in de meerderheid. Grootste kanshebber lijkt daarbij SP.A met lijsttrekker Vincent  Boulanger, al werd in 2012 slechts één zetel gehaald. De overige plekjes in de oppositie waren toen voor N-VA (9 zetels) en Vlaams Belang (1 zetel). Daarnaast is het uitkijken naar de nieuwe burgerbeweging “Mensen met Mensen” (MMM) van oud-gemeentesecretaris Milo Anthonis en naar Groen met lijstrekker Karen Broes. 

Meest gelezen