Wat staat er op het spel in Kontich?

Blijft N-VA aan de macht of niet en mag Bart Seldeslachts zijn werk als burgemeester voortzetten? Dat is één van de vragen die we op 14 oktober beantwoord zullen zien in Kontich. In de gemeente besturen de Vlaams-nationalisten nu met de lokale dorpslijst Sander. Maar ook die partij heeft grote ambitie. Of herovert CD&V toch nog die verloren sjerp?

Verwezenlijkingen en uitdagingen

Kontich is één van die gemeenten de in drukke Antwerpse zuidrand. En dat betekent dus veel doorgaand verkeer en veel vragen over verkeersveiligheid. Kontich zette de voorbije legislatuur fors in op een nieuw mobiliteitsplan. Daarbij werd ingezet op de beperking van de doorstroming zonder de bereikbaarheid van het winkelcentrum te belemmeren. Een moeilijke oefening met verdwijnpalen, omleidingen en dergelijke meer. Het verkeerscirculatieplan werd intussen verschillende keren bijgestuurd. Met resultaat: Het aantal letselongevallen daalde. Maar, er blijven files én fietsers voelen zich vaak nog onveilig.

Een absoluut zwart punt blijft het kruispunt van de Pierstraat met de Expresweg. Maar in 2019 zou dat kruispunt ondertunneld worden zodat fietsers en scholieren veiliger de Expresweg kunnen oversteken. Veel gebeurd dus, maar mobiliteit blijft een absolute uitdaging voor een volgende beleidsploeg. Zo hamert de oppositie op het gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum, ondanks de plannen voor een nieuwe randparking.

Een andere bekommernis is het bewaren van het groene karakter van Kontich. Er wordt veel bijgebouwd in de gemeente. Onder meer is er de grote verkaveling Groeninghe. De oppositie vreest dat al dat bouwen zal leiden tot het verminderen van de leefbaarheid in de gemeente.

 Wie doet het met wie? 

Burgemeester Bart Seldeslachts is pas sinds 2016 burgemeester. Hij volgde Erik Jacobs op die met pensioen ging. Seldeslachts hoopt nu zichzelf op te volgen en is dan ook lijsttrekker. De vraag is ook of er opnieuw een samenwerking komt met SANDER. Bij die lokale partij werd huidig schepen Veerle Van Dyck (42) unaniem verkozen tot lijsttrekker. Een verrassing, want iedereen had op die plaats eerste schepen Joost Fillet (de broer van radiopresentator Koen Fillet) verwacht, stichter van de partij en al meer dan 12 jaar zetelend in de gemeenteraad. Met Veerle Van Dyck als lijsttrekker mikt de partij op de eerste vrouwelijke burgemeester van Kontich.

Of slaagt CD&V erin de sjerp te heroveren? Bij de christendemocraten wordt de lijst aangevoerd  door voormalig burgemeester Luc Blommaerts (56). Tijdens de vorige verkiezingen behaalde Luc Blommaerts het grootste aantal (1.200) voorkeurstemmen, maar belandde met de CD&V in de oppositie.

In de gemeente vielen bij de vorige verkiezingen 27 zetels te verdelen. N-VA haalde er 9, Sander 5. Samen hadden ze dus een kleine meerderheid. CD&V behaalde zes zetels. Open VLD, Vlaams Belang en SP.A behaalden respectievelijk  4, 2 en 1 zetels. 

 

Meest gelezen