Wat staat er op het spel in Lier ?

In Lier vindt de coalitie tussen N-VA en Open VLD dat er heel wat is verwezenlijkt, maar de vele bouwterreinen, de groene ruimte en mobiliteit baren veel Lierenaars toch zorgen. Er is ook de roep om meer inspraak. Omdat er op 14 oktober een zetel meer te verdelen valt, is het ook nog maar de vraag of de huidige coalitie zal kunnen standhouden.

Na 30 jaar liberaal bestuur, nam N-VA in 2012 de burgemeestersfakkel over. De partij haalde maar liefst twee keer zoveel stemmen als Open VLD. Er werd een coalitie gesloten tussen de twee partijen. En zij beroemen er zich op dat de schulden werden afgebouwd zonder de belastingen te verhogen, dat er geïnvesteerd is in wegen, voet- en fietspaden, sportinfrastructuur en parkings. 

Daarnaast werd gewerkt aan een betere dienstverlening en de netheid van de stad, maar in de straten en aan de ondergrondse afvalcontainers, ligt vaak nog veel zwerfvuil. Er worden wel meer middelen ingezet om vervuilers te betrappen, onder meer met camera’s.

Ook op invalswegen en verschillende plaatsen in de stad is er cameracontrole, waardoor het stadsbestuur op het vlak van criminaliteit betere cijfers kan voorleggen dan enkele jaren geleden. 

Verzuchtingen

Een thema dat bij veel Lierenaars leeft, is bouwen en wonen. Er is de afgelopen jaren veel bijgebouwd in de stad en veel mensen vragen zich af of hier nog een rem op staat. Vaak duiken vragen op als ‘hoe gaan we bouwen, hoe hoog en wat met groene en open ruimten?’.

Ook van mobiliteit liggen veel inwoners wakker. Nog minder verkeer in de binnenstad of mag het toch iets meer zijn? Wat met het invoeren van fietsstraten, horen grote lijnbussen in het stadscentrum?

Er is ook de roep om meer inspraak voor de stad beslissingen neemt. Komt er een krachtdadig plan tegen de leegstand van winkelpanden?

Wie doet het met wie? 

Of de huidige coalitie in het zadel kan blijven na 14 oktober is een grote vraag. N-VA en Open VLD hebben nu 17 van de 31 zetels.  Maar bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn er 33 zetels te verdelen (door een stijgend aantal inwoners). Als deze meerderheid wil standhouden, hebben ze in de nieuwe gemeenteraad maar één zetel meer dan de oppositie. Dat is heel nipt om de komende zes jaar niet in moeilijk politiek vaarwater te komen.

De kans dat er een derde partij nodig zal zijn, is dus reëel. Als Open VLD er de N-VA wil buiten houden, zullen ze mogelijk een kartel moeten overtuigen om mee een meerderheid te vormen. Maar is dat werkbaar? De vorige meerderheid bestond uit zes partijen en dat kwam het beleid niet ten goede.

Bij N-VA is huidig sjerpdrager Frank Boogaerts lijsttrekker, bij Open VLD is dat ex-burgemeester en huidig OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten. ‘Kreuner’ en huidig schepen Walter Grootaers is lijstduwer.

De SP.A gaat alleen naar de kiezer en voor de eerste keer in 18 jaar niet in een kartel. Vorige keer was dat met Groen maar die partij kiest nu voor een lijst samen met het neutrale Lier & Ko. Dat is niet de enige stadspartij bij deze gemeenteraadsverkiezingen. HvB, Hart voor de Burger, is een nieuw initiatief van gemeenteraadslid Marcel Taelman die de deur bij Vlaams Belang achter zich dichttrok. PVDA neemt voor het eerst sinds 1982 weer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Lier. De partij heeft de jongste jaren steeds meer wind in de zeilen. Bij Vlaams Belang trekt Bart Verhoeven de lijst, voor CD&V is er een verjongde ploeg met aanvoerder Stijn Coenen.

Meest gelezen