Wat staat er op het spel in Lint ?

In Lint wil CD&V, die in 2012 als de op 1 na grootste partij door winnaar N-VA uit de coalitie werd gehouden, graag revanche nemen. Hoe de politieke kaarten ook geschud worden: de controverse rond de helihaven, het sluipverkeer, en een mogelijke fusie zullen op het bord van de nieuwe bestuursploeg belanden. 

Harry Debrabandere zit al bijna 40 jaar in de gemeentepolitiek en zes jaar geleden werd hij burgemeester voor N-VA. Hoewel CD&V de tweede grootste partij was, werd er een meerderheid met Groen en SP.A gevormd, die in kartel naar de kiezer waren getrokken.

Lint kwam de afgelopen legislatuur vooral in het nieuws door de helihaven aan de AED Studios. Dat dossier stak de kop op net na de vorige verkiezingen. Een actief buurtcomité roerde zich tegen helikopters boven hun hoofd en kreeg zowel de gemeente als de provincie aan hun kant. De Raad van State vernietigde de beslissing van minister Joke Schauvliege (CD&V) waardoor die het dossier opnieuw moest bekijken. Uiteindelijk leverde Schauvliege toch een milieuvergunning af, al legde ze enkele beperkingen op. Lint ging net als enkele buurgemeenten in beroep en het is af te wachten hoe dit keer uitdraait.

GELD IN KAS

Het gemeentebestuur klopt zich op de borst dat de schuld de afgelopen jaren met 40 procent is gedaald, dat er een nieuw woonzorgcentrum is en dat de sportzaal aan het ontmoetingscentrum ‘De Witte Merel’ eindelijk een feit is. Daardoor moeten sportverenigingen niet meer uitwijken naar andere gemeenten.

Sluipverkeer is wel een topic in Lint. En welke toekomst wacht het Kasteelplein? De huidige meerderheid wil de wijk met veel sociale woningen vernieuwen maar veel bewoners vrezen voor hun huis. Met het project Zevenhuizen zijn er plannen om het laatste beschikbare woongebied in de gemeente te verkavelen, maar het gebied staat nu regelmatig onder water als het flink regent.

Waken over het beschikbare groen blijft een aandachtspunt. Ook een fusie is mogelijk opnieuw aan de orde.  Kontich heeft Lint al ten dans gevraagd en in die gemeente staat alvast het huidige bestuur er niet afkerig tegenover. 

Wie doet het met wie? 

Harry Debrabandere trekt opnieuw de lijst voor N-VA en hoopt dat hij zijn burgemeesterssjerp nog zes jaar kan omgorden. CD&V werd bij de vorige verkiezingen uit de meerderheid gehouden, voor de eerste keer in jaren. Kan de partij revanche nemen? Groen en SP.A gaan opnieuw samen naar de kiezer. Open VLD voert de laatste tijd steeds actiever oppositie in Lint, benieuwd of de partij dat in een gunstig verkiezingsresultaat kan omzetten.   

 

Meest gelezen