Wat staat er op het spel in Mechelen?

Bart Somers – vorig jaar uitgeroepen tot beste burgemeester van de wereld - stapt opnieuw met een stadslijst van zijn eigen partij Open VLD, Groen en M+ (enkele onafhankelijke Mechelaars) naar de kiezer. Het project kon bij de vorige verkiezingen 34% van de kiezers overtuigen. Er kwam een coalitie met N-VA (de nummer 2) en CD&V.

Samen hebben ze naar eigen zeggen verder gewerkt aan een project om van een vuile, troosteloze en onveilige provinciestad een voorbeeldplek te maken waar zelfs beleidsmakers en media vanuit het buitenland graag naar komen kijken. Zij hebben vooral oog voor de initiatieven waarmee de stad alle Mechelaars – van welke origine ook – met elkaar probeert te verbinden. Daarbij zet de stad in onder meer in op lessen Nederlands, jobs, hulp bij het solliciteren, buurtopbouwwerk, sport en jongeren verantwoordelijk maken voor een speelplein bijvoorbeeld.

Veiligheid
Jaren was Mechelen een zorgenkind op dit vlak in Vlaanderen.  Een uitgebreid cameranetwerk om mensen met slechte bedoelingen op te sporen, een reeks preventiemaatregelen en een lik-op-stukbeleid hebben het tij doen keren.  De gewelddadige criminaliteit op straat is bijna verdwenen.  Het rijgedrag van koeriers met brommertjes werd streng gecontroleerd. Jongeren die in de fout gaan, worden van dichtbij opgevolgd.

Paradepaardjes
Het stadspaleis Hof van Busleyden werd in alle glorie hersteld. De Tinelsite in het centrum is in volle ontwikkeling.  Historische gebouwen krijgen er een nieuwe bestemming, aangevuld met nieuwbouwwoningen, winkels en een ondergrondse parking in een groene omgeving. In het voormalige Predikherenklooster komt de nieuwe stadsbibliotheek.  De stationsomgeving ondergaat een metamorfose. Er is meer water in de stad gekomen met het openleggen van de Binnendijle aan de Zandpoortvest.  De historische kerken in de binnenstad werden gerestaureerd.

Uitdagingen
Die investeringen in de stad hebben wel geld gekost. Veel geld. Volgens N-VA lijstduwer en minister van Financiën Van Overtveldt is de totale schuld per inwoner in Mechelen opgelopen tot 3500 euro.  Het doet N-VA pleiten voor een soberder beleid. Mechelen moet zich bij elke uitgave afvragen of ze zich die wel kunnen veroorloven, klinkt het.

En er zijn nog meer uitdagingen. Mechelen trekt aan en evolueert stilaan naar een stad van 100.000 inwoners.  Legt dat een druk op de leefbaarheid van de woonwijken? Hoe zal de stad de – vaak verborgen - armoede verder bestrijden?  Mechelen is wel de enige stad in Vlaanderen waar de kinderarmoede daalt. 
Wordt het leven in Mechelen te duur voor jonge mensen die moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden? 
De stad zet de deur open voor nieuwe bedrijven maar blijft er nog voldoende groen?  Wat met de luchtkwaliteit?  Het invoeren van een lage-emissiezone werd uitgesteld.  In sommige wijken klagen ze over een toenemende verkeer- en parkeerdruk. 

Wie doet het met wie?
De kans is groot dat de kiezer opnieuw het vertrouwen geeft aan deze bestuursploeg.  Bart Somers trekt opnieuw de stadslijst en wil gaan voor een vierde termijn als burgemeester.  Kristof Calvo van Groen is lijstduwer. Op de voorlaatste plaats staat actrice Tine Van den Brande.  Zij ruilde SP.A voor Groen.  Bij N-VA pakken ze uit met een verrassing.  Niet schepen Marc Hendrickx maar het jonge gemeenteraadslid Freya Perdaens wordt lijsttrekker. Hendrickx staat op de tweede plaats. Federaal minister van financiën Johan Van Overtveldt verhuisde naar Mechelen om er mee zijn schouders te zetten onder de lijst van N-VA en duwt.  CD&V zet Wim Soons vooraan. Bij SP.A (de derde grootste partij) is Caroline Gennez opnieuw lijsttrekker.  Dat Gennez en Somers elkaar niet bepaald in de armen vallen, is bekend.  Als zijn stadslijst terug aan zet is, is de kans groot dat SP.A opnieuw in de oppositie belandt.

Meest gelezen