Wat staat er op het spel in Merksplas?

In Merksplas heeft grotendeels liberale partij Leefbaar Merksplas een comfortabele absolute meerderheid. Oppositie komt er alleen van Groen en de N-VA. Een van de grootste bekommernissen van de inwoners blijft het zwaar vrachtverkeer in de gemeente.

Frank Wilrycx staat al 3 legislaturen aan het hoofd van de gemeente. Hij zit heel comfortabel in de burgemeestersstoel want zijn lokale – grotendeels liberale - partij Leefbaar Merksplas haalde bij de vorige verkiezingen bijna 57% van de stemmen, goed voor 12 van de 19 zetels. Concurrentie was er niet echt. N-VA werd de tweede grootste partij met bijna 17%.

De gemeente haalde de landelijke media omdat de voormalige landloperskolonie kandidaat is om – samen met die van Wortel - erkend te worden als Unesco-werelderfgoed. Dit jaar lukte het nog niet, alle hoop is nu gesteld om 2019. Er is de afgelopen jaren wel flink gewerkt, met onder meer een bezoekerscentrum en een brasserie.

Tijdens de vorige bestuursperioden was er al veel veranderd in Merksplas. Het dorpscentrum werd heringericht, er kwamen nieuwe fietspaden, een gemeenschapscentrum, nieuwe sportinfrastructuur en een woonzorgcentrum. Veel hete hangijzers lijken er niet te zijn, in januari werd er zelfs een zitting van de gemeenteraad afgelast bij een gebrek aan agendapunten.

Toch is het werk niet klaar

Leefbaar Merksplas zette naar eigen zeggen fors in op kinderen en verwijst daarbij naar de uitbreiding van de kinderopvang en de huiswerkbegeleiding, waar kinderen worden warm gemaakt voor wetenschap, een samenwerking met de Thomas More Hogeschool. 

Maar een grote bekommernis blijft het zwaar vrachtverkeer in de gemeente. Er zijn nogal wat landbouwbedrijven in de omgeving. Die zware machines en tractoren kan je niet rond de gemeente leiden. Dat is wel mogelijk met het doorgaand verkeer maar dat past dan weer in een grotere mobiliteitsaanpak, waar onder meer ook een ring rond Rijkevorsel en Zoersel ook deel van uitmaken. 

Ook het werk aan de landloperkolonie is niet af. Het is de bedoeling om de recreatie er nog uit te breiden en zijn intussen initiatieven opgestart rond sociale tewerkstelling, onder meer voor het onderhoud. 

In Merksplas is een pilootproject opgestart, samen met IOK en OVAM, om het asbest aan te pakken. Dat zit in dit landbouwgebied bijvoorbeeld nog vaak in oude stallen. Zo hoef je in Merksplas geen transport- en stortkosten te betalen als je asbest verwijdert. 

Het centrum van de gemeente telt niet meer dan twee grote gewestwegen, twee rotondes en een klein plein met het gemeentehuis en de kerk. Maar de uitstraling van de dorpskern baart veel inwoners zorgen. Want als er iets wordt afgebroken, komen er vaak appartementen in de plaats. 

Wie doet het met wie? 

Leefbaar Merksplas wil het beleid verderzetten, met opnieuw Frank Wilrycx als lijsttrekker. Niets lijkt een opnieuw een absolute meerderheid in de weg te staan. CD&V komt niet meer op en dus blijven nog enkel Groen en N-VA over.

Bij N-VA voert Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet de lijst aan.  Gemeenteraadslid Jef Schoofs is opnieuw lijsttrekker bij Groen.

Meest gelezen