Wat staat er op het spel in Niel ?

In Niel zijn Open VLD en de N-VA samen aan de macht. Ze beroemen zich graag op realisaties zoals de doorgevoerde belastingverlaging, maar de oppositie ziet dat anders en vindt dat de bestuursploeg ook heel wat beloften niet is nagekomen. Op 14 oktober weten we hoe de kiezer zelf erover denkt. 

Bouwen en verkeer

De huidige coalitie van Open VLD en de N-VA vinden dat er de voorbije jaren heel wat is gerealiseerd. Zo werd de omgeving rond de sporthal heraangelegd met een nieuwe speeltuin en jeugdhuis Jokot kreeg een nieuwe locatie. Er werd in Niel ook de ontsluitingsweg Kwade Wielstraat aangelegd om het vrachtwagenverkeer uit de dorpskern te houden.

De gemeente klopt zich ook op de borst dat ze een nieuwe school gaat bouwen. Het project kost 6,5 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro wordt gesubsidieerd. De nieuwe school is volgens het gemeentebestuur nodig, omdat de gemeentelijke basisschool in de Veldstraat en de kleuterschool in de Schuttershofstraat, opgericht in 1932, bijna letterlijk uit hun voegen barsten.

Minder belastingen maar meer hondenpoep

Het gemeentebestuur benadrukt ook graag dat er elk jaar een belastingverlaging is doorgevoerd waardoor de personenbelasting van 8,5 procent naar 8,0 procent is gedaald. Volgens de oppositie betekent de belastingverlaging maar een bescheiden winst voor de Nielenaar. Bovendien verhoogde het gemeentebestuur onder andere de kostprijs van de huisvuilzakken. Enkele retributies werden ook met 30 procent verhoogd.

Enkele beloftes zijn volgens de oppositie niet nagekomen. Zo had het gemeentebestuur beloofd om de milieuraad terug op te richten, maar is dat niet gebeurd. De wijkagenten zijn niet voldoende in het straatbeeld aanwezig en er zijn te weinig ontmoetingsruimtes voor senioren, zeggen de oppositiepartijen.

De Nielenaar ergert zich ook aan hondenpoep. Er zijn vijf hondenweiden, speciale hondenpoepvuilnisbakken en er worden zakjes verkocht in het gemeentehuis. Allemaal zonder veel resultaat.

Niel wordt geplaagd door sluipverkeer van vrachtwagens. Op dit ogenblik zijn er 9 ANPR-camera’s, maar is dat voldoende ?

Wie doet het met wie?

De huidige Open VLD-burgemeester Tom De Vries trekt deze gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de liberale lijst, ondanks geruchten dat hij dat niet zou doen.

Bij N-VA werd Stefan Verbeeck vorig jaar aangekondigd als lijsttrekker in Niel, maar die zet nu om professionele redenen een stap terug. Schepen Eddy Soetewey die aanvankelijk voorzien was als lijstduwer, wordt nu lijsttrekker, net als bij de verkiezingen van 2012.

SP.A-Groen, met Chris Ceuppens (ex-schepen in Rumst) als lijsttrekker, maakt zich sterk dat ze de verloren plaats in de gemeenteraad bij de komende verkiezingen opnieuw zal veroveren.

En wat met de nieuwe partij Niel Vooruit met lijstrekker Bart Van Hove (vroeger Vlaams Belang en N-VA)? De partij heeft huidig schepen Maritsa Moons op plaats twee en hoopt om minstens 1 zetel binnen te halen op 14 oktober. 

 

Meest gelezen