Wat staat er op het spel in Ravels ?

CD&V is al sinds mensenheugnis heer en meester in Ravels, met een comfortabele absolute meerderheid. Alleen N-VA en Groen gaan op 14 oktober de strijd met CD&V aan. Waar ligt men in Ravels van wakker? Grote landbouwbedrijven die ook zwaar transport met zich meebrengen, en motorclub No Surrender. 

Ravels is de meest landelijke gemeente in de provincie Antwerpen. CD&V, de partij van Walter Luyten, heeft er de absolute meerderheid. Minder dan 10% is er bebouwd. Landbouw is er dan ook een belangrijke economische sector. Dat betekent niet alleen de lokale boer maar ook grote landbouwbedrijven die zich er willen vestigen en immense stallen neerpoten.

Zulke projecten zijn dan weer niet altijd naar de zin van de inwoners. Die vrezen niet alleen dat ze de neus moeten dichtknijpen voor de stank, ze zien ook de vele vrachtwagens voor het transport van de dieren niet zitten.

Veel inwoners fronsen ook de wenkbrauwen bij de aanwezigheid van de motorclub No Surrender. Die nam enkele jaren geleden een clubhuis in gebruik in deelgemeente Poppel. In het voorjaar werden er enkele controleacties gehouden om de leden van de motorbende duidelijk te maken dat ze niet zomaar hun gangen konden gaan. Bij die acties werden telkens wapens en drugs aangetroffen.

Wat is er gerealiseerd? 

Er is geïnvesteerd in een nieuwe kleuter- en lagere school in deelgemeente Weelde en die komt er ook in Ravels zelf. Het bestuur benadrukt ook graag dat zo'n 10 kilometer veilige fietspaden is bij gekomen, vooral langs de drukkere gewestwegen, dat alle schulden afgelost zijn zodat er ruimte is voor investeringen.

Het blijft in Ravels een uitdaging om de open ruimte te behouden. Daarom wil de gemeente dat er net voldoende betaalbare bouwgrond is om de jonge inwoners in Ravels te houden. Andere, grootschalige bouwprojecten hoeven niet. De gemeente is daar misschien ook niet genoeg voor uitgerust, met weinig wegen, beperkt openbaar vervoer en op sommige plaatsen moeilijk gsm-bereik. Maar anderzijds: wordt Ravels op die manier geen achtergesteld, landelijk gebied?

Wie doet het met wie? 

CD&V heeft altijd al de absolute meerderheid gehad in Ravels. Dat was ook zo na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, met ruim 47% van de stemmen. Dat leverde 13 zetels op. De partij hoopt dat na 14 oktober ook zo te houden. Walter Luyten is opnieuw kandidaat-burgemeester.

Hij krijgt eigenlijk alleen concurrentie van de lijsttrekkers van N-VA en Groen. N-VA haalde ruim 21% van de stemmen maar maakte deze legislatuur geen standvastige indruk. Er was veel intern gerommel en sommige gemeenteraadsleden gingen in de loop van de afgelopen zes jaar als onafhankelijke verder.Groen haalde in 2012 geen enkele zetel en heeft zich dus ook in de oppositie niet kunnen profileren.

De liberale Dorpslijst Ravels ligt alvast niet meer op de loer. Dertig jaar lang probeerden de liberalen de absolute meerderheid van CD&V te breken maar dat is ze nooit gelukt. Nu hebben ze de moed opgegeven en komen ze niet meer op.

Meest gelezen