Wat staat er op het spel in Stabroek ?

CD&V had jarenlang de burgemeester geleverd in Stabroek maar daar kwam na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 verandering in. N-VA geraakte 6 jaar eerder nog niet aan 1 zetel, maar nu werden het er plots 10. De partij haalde bijna 34% van de stemmen. CD&V kreeg net geen 20% van de kiezers achter zich wat 5 zetels opleverde. Samen stapten ze in een coalitie met Rik Frans van N-VA als burgemeester. 

Die coalitie hield stand, maar de meeste schepenen merkwaardig genoeg niet. Alleen Frans en schepen van jeugd en onderwijs Veerle Nuyts deden de hele rit uit. Er werden verschillende wissels doorgevoerd, onder meer om gezondheidsredenen, verhuisplannen of jobkeuzes.

Files en open ruimte
Ook Stabroek kreunt onder de verkeersdruk. De doorgangsroute naar de A12 loopt dwars door de gemeente. Een nieuwe verbindingsweg voor het doorgaand verkeer is er nog niet. De schepencolleges van Stabroek en Kapellen schaarden zich achter de plannen maar milieugroeperingen en landbouwers zijn tegen het voorstel. De Vlaamse regering gaat het hele dossier nog eens goed tegen het licht houden en wil het afstemmen op de aanleg van de Oosterweelverbinding.
Dit najaar wordt het tweede deel van de Dorpsstraat heraangelegd, dé centrumstraat van de gemeente. Bij de eerste fase van de werken was er veel kritiek. Er stonden lange files en de winkels waren moeilijk bereikbaar. Ook nu zal het verkeer worden omgeleid langs woonwijken, wat daar voor overlast zorgt.  De gemeente wil nu de hinder tot een minimum beperken. Ze belooft dat dit deel van de werken sneller klaar zal zijn en dat de bereikbaarheid van winkels, scholen en bedrijven wordt gegarandeerd. 
In Stabroek kwamen er camera’s om toe te zien op de veiligheid. Stabroek ligt dicht bij een snelweg wat het voor inbrekers makkelijk maakt om met de buit weg te rijden, al is het aantal woninginbraken gedaald. Nogal wat inwoners klagen er wel over dat de politie het met een wijkkantoor moet stellen dat niet altijd open is. Het kost een hoopt geld, maar zorgt het volgende bestuur voor een volwaardig kantoor? Offert de gemeente te veel ruimte op voor nieuwbouwprojecten?
In het centrum van Stabroek is er een nieuwbouwproject gepland met meer dan 400 woningen. In deelgemeente Hoevenen komen er meer dan 100 nieuwe woningen en een nieuwe basisschool met een sporthal, waar ook de turnverenigingen gebruik kunnen van maken.
De kerk Attenhoven wordt er gerestaureerd, er is een parking bijgekomen en er komt een speelbos in het centrum. Er wordt ook gewerkt aan een veilige fietsdoorsteek voor de kinderen van Hoevenen die in Ekeren naar school gaan.

Wie doet het met wie?

Burgemeester Rik Frans maakt er geen geheim van dat hij de huidige coalitie met CD&V wil verderzetten. Hij is alvast opnieuw lijsttrekker voor N-VA. Bij CD&V is dat huidig schepen Herman Jongenelen. Hij kwam pas vorig jaar in het schepencollege na het vertrek van Liesbeth Verhaert. Zij bleek de gedoodverfde kandidaat om de lijst te gaan trekken maar ze koos voor een job in de haven. Grote vraag is hoe de inwoners de stoelendans binnen het schepencollege zullen beoordelen in het stemhokje.
Haalt Open VLD daar voordeel uit ? Zij schuiven oud-schepen Raf Engels terug naar voren.  Die stopte enkele jaren geleden met de politiek maar wil zich nu opnieuw in de verkiezingsstrijd gooien.
Die strijd wordt blijkbaar ook wat binnen de N-VA gevoerd. Huidig schepen Nuyts kreeg geen plaats meer op de lijst. Schepen en OCMW-voorzitter Chris Van Hautte moest het stellen met een onverkiesbare plaats en stapte daarom over naar Open VLD, waar ze vijfde staat. De laatste maanden van deze legislatuur zetelt ze als onafhankelijke.

Meest gelezen