Wat staat er op het spel in Zandhoven ?

Deze Kempense gemeente is al jaren een CD&V-bastion. In 2012 moest de partij 2 zitjes in de gemeenteraad inleveren maar haalde ze toch nog ruim 44% van de stemmen, goed voor 13 van de 23 zetels. CD&V heeft een nipte maar wel absolute meerderheid met Luc Van Hove als burgemeester. 

De afgelopen legislatuur kwam er een masterplan voor de 5 deelgemeenten. Het gaat om een toekomstvisie op wat er de komende 20 jaar moet uitgevoerd worden. De inwoners van Zandhoven konden met ideeën komen en daar is rekening mee gehouden. Een bibliotheek staat zeker op het lijstje. Er zijn enkele gebouwen afgebroken met de bedoeling om daar parkings aan te leggen. Zo kunnen de handelaars in het dorp meer klanten lokken. De uitrol van de meeste initiatieven is wel een opdracht voor de volgende bestuurders van de gemeente.

Sport en inspraak
In Zandhoven werd sportcomplex Het Veld geopend. Naast de traditionele balsporten in een multifunctionele sporthal kwam er ook een zaal voor gevechtsporten, squash, boogschieten en zelfs dans. Nu telt de gemeente jaarlijks zo’n 55.000 sporters.
De oppositie ziet ook graag lokalen en sportterreinen voor een aantal verenigingen die nu nog in de kou blijven staan.

Niet alleen bij het masterplan voor de deelgemeenten werd de bevolking betrokken, ook op andere gelegenheden worden de inwoners bij elkaar gebracht: op muziekfestivals, de valentijnsdrink of een ontbijt voor nieuwe inwoners.

Er is de afgelopen legislatuur niet alleen in Zandhoven geïnvesteerd maar bijvoorbeeld ook in betere fietspaden in deelgemeente Massenhoven en nieuw asfalt in Pulderbos. In Pulle wordt de dorpstuin vernieuwd en wordt er ook gedacht aan een cultuurpodium. Veilig fietsen langs de N14 tussen Massenhoven en Viersel lukt voorlopig niet, ondanks gesprekken met de provincie en Wegen en Verkeer. Het is nu één van de meeste gevaarlijke ‘fietspaden’ van de provincie maar eigenlijk is het niet meer dan een strookje beton naast de gewestweg. Dat kan pas verbeteren als de gewestweg volledig wordt vernieuwd. Er liggen plannen op tafel maar er zijn ook nog eerst onteigeningen nodig.  De werken zullen wellicht niet starten voor 2021.

Het is ook afwachten wat de verdere plannen zijn met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.  Er wordt gevreesd dat er nog meer nieuwe bedrijven komen in de gemeente, terwijl de zone eigenlijk bedoeld was om bestaande zonevreemde bedrijven een nieuwe plaats te geven.

Wie doet het met wie

Huidig burgemeester Van Hove heeft zin om er nog eens 6 jaar bij te doen en dus een derde ambtstermijn. Hij trekt dan ook de CD&V-lijst. De partij pakt ook uit met heel wat nieuwe namen.  Benieuwd wat daarvan het effect zal zijn. CD&V wil ook de komende zes jaar het liefst alleen aan de macht blijven.
Maar kan N-VA die absolute meerderheid dit keer wel breken? Bij de vorige verkiezingen haalde de partij vanuit het niets meteen 8 zetels. Dat zorgde ervoor dat er voor de traditionele partijen SP.A, Groen, Open VLD en Vlaams Belang weinig of zelfs niets meer overbleef. 
Zoals ook in andere gemeenten het geval is, kreeg N-VA ook in Zandhoven te maken met ontevreden stemmen binnen de partij. Geert Van Laer, die in 2012 nog lijsttrekker was, zetelt intussen als onafhankelijke in de gemeenteraad en heeft plannen voor een eigen lokale partij.  N-VA is dus haar kopman van de vorige verkiezingen kwijt. Nu staat Pieter Helsen op de eerste plaats.

Meest gelezen