Videospeler inladen...

FrieslandCampina stelt hogere eisen voor melkveehouders: "Onaanvaardbaar" volgens Boerenbond

De Boerenbond is niet te spreken over het feit dat FrieslandCampina vanaf 1 januari 2019 nog enkel melk wil afnemen van melkveehouders die weidemelk leveren die voldoet aan specifieke kwaliteitscriteria en duurzame bedrijfsvoering. Hierdoor dreigen 140 bedrijven hun afzet te verliezen. Als eerste protestactie annuleert de landbouworganisatie een op 19 september gepland bezoek aan FrieslandCampina van de sectorvakgroep Melkvee.

Frieslandcampina hanteert hierbij volgens de Boerenbond criteria van de Stichting Weidegang in Nederland. "Vooral de noodzakelijk omgang van de huiskavel (weide, nvdr) is voor heel wat Vlaamse melkveehouders niet realiseerbaar. De kavelstructuur in Vlaanderen is immers veel meer versnipperd dan in Nederland. Heel wat leveranciers kunnen dan ook niet voldoen aan de vooropgestelde eisen en worden met de rug tegen de muur gezet", aldus de landbouworganisatie in haar blad Boer en Tuinder. "De nieuwe voorwaarden passen in onze duurzaamheidsbeleid, bovendien sluit het aan bij de behoefte van de markt", zegt Sarah De Meester, woordvoerdster Campina. Het bedrijf wenst 100 procent duurzame melk van Belgische bodem aan te bieden. "We begrijpen wel dat dit voor sommige melkveehouders veranderingen teweeg brengt", voegt De Meester eraan toe.

Faillissementen  zijn helaas mogelijk

Roel Vaes, adviseur Boerenbond

Een 140 tal boeren voldoen niet aan de nieuwe voorwaarden. "Voor hen zijn er helaas niet veel alternatieven" vertelt Roel Vaes, adviseur bij de Boerenbond. Een aantal boeren kunnen zich nog aanpassen, "maar faillissementen zijn helaas mogelijk", vervolledigt hij .

Overgangsmaatregelen?

Het nieuwe contract biedt  geen  garantie voor toekomstige afzet. Dat FrieslandCampina vanaf 1 februari 2019 geen melk meer wil ophalen bij melkveehouders die niet aan de nieuwe criteria voldoen, neigt volgens de Boerenbond "naar een collectieve opzegging van leveranciers". "Het is dan ook aangewezen dat het bedrijf, conform de interprofessionele afspraken, meedenkt over mogelijke alternatieve oplossingen die de continuïteit van de betrokken melkveebedrijven garanderen. FrieslandCampina moet een haalbare oplossing uitwerken zoals het deed bij de vorige herstructurering in 2015", aldus de Boerenbond. 

Campina erkent de bezorgdheden en zegt zich constructief op te stellen: " We zullen de bedrijven die niet voldoen aan de voorwaarden individueel begeleiden om naar een contract toe te werken. ", vertelt De Meester. Ze betreurt wel de communicatie, maar "we staan nog steeds open voor dialoog", aldus Sarah De Meester, woordvoerster Campina.

Meest gelezen