"Historische dag voor de Duitstalige Gemeenschap"

De Duitstalige Gemeenschap krijgt in de toekomst meer eigen bevoegdheden en is daar bijzonder opgetogen over. Er is een politiek akkoord met het Waals Gewest dat de Duitstalige Gemeenschap (DG) de bevoegdheden huisvesting, ruimtelijke ordening en delen van het energiebeleid overneemt van het Waals Gewest. "Hier hebben we 20 jaar voor gevochten", zegt Alexander Miesen, voorzitter van het parlement van de DG.

De Duitstalige Gemeenschap telt negen gemeenten in het uiterste oosten van het land en is goed voor een kleine 80.000 inwoners. De regio werd in 1970 gecreëerd als Duitse Cultuurgemeenschap en had oorspronkelijk maar heel beperkte bevoegdheden. Voor alle belangrijke beslissingen waren de Duitstaligen afhankelijk van het Waals Gewest.

Meer autonomie

Gaandeweg verwierf de DG meer eigen bevoegdheden. Een deel daarvan werd overgedragen vanuit het federale niveau, zoals onderwijs, eind de jaren 1980. Maar wat minder bekend is: Wallonië en de DG sloten in de loop der jaren onderling akkoorden af voor een overdracht van bevoegdheden. De Duitstaligen bleven namelijk ijveren voor zo veel mogelijk zeggenschap. Onder meer minister en later minister-president Karl Heinz Lambertz was een grote voorvechter daarvan.

Die overdracht van bevoegdheden kon dus via een onderling akkoord tussen Wallonië en de DG. Het federale niveau hoefde daar niet meer zijn zegen aan te geven. Voor de liefhebbers: artikel 139 van de Belgische Grondwet maakt dat mogelijk.

Volwaardig gewest?

In de loop der jaren heeft de DG op die manier volgende bevoegdheden al "gekregen" van het Waals gewest: monumenten- en landschapszorg (1994), arbeidsmarktbeleid (2000), toezicht op de gemeenten (2005) en toerisme (2014). Met andere woorden: gaandeweg is de Duitse Gemeenschap zich meer en meer als gewest gaan gedragen. Dat is trouwens ook de ultieme droom van de Duitstaligen: een volwaardig gemeenschaps-gewest worden (zo noemen ze dat zelf), een vierde gewest dus, naast Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Alexander Miesen (PFF, liberale partij) is bijzonder verheugd dat de bevoegdheid ruimtelijke ordening nu ook wordt overgedragen. "Daar vechten we al 20 jaar voor", zegt hij. "Met die bevoegdheid erbij bepalen we zelf hoe en waar we bouwen en kunnen we eindelijk helemaal zelf onze regionale ontwikkeling uitbouwen."

Het streven naar meer autonomie is daarmee nog niet ten einde. De volgende trofee die de Duitstaligen willen binnenhalen, is de bevoegdheid over de gewestwegen.

N-VA jennen

Aan Vlaamse kant intussen kan Hendrik Vuye, Kamerlid en expert communautaire zaken, het niet laten zijn voormalige partij, N-VA, te jennen met dit akkoord. N-VA moest haar communautaire ambities de voorbije jaren namelijk in de koelkast houden. "Duitstalige Gemeenschap doet wat Vlaanderen niet lukt", twittert Vuye.

Meest gelezen