MR en Open VLD willen de burgemeestersjerp van Brussel voor Alain Courtois

 MR en Open VLD hebben samen hun verkiezingslijst en hun ambitie voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Belangrijkste punt: Alain Courtois moet burgemeester worden en zo de sleutel van de stad Brussel in handen krijgen. "Dit is een ploeg voor een nieuw hoofdstuk in Brussel-stad", aldus Courtois.

Het programma van de MR-Open VLD-lijst omvat 45 pagina's en 361 voorstellen, maar kandidaat-burgemeester Courtois legt de focus op veiligheid, netheid en toegankelijkheid. "Ik hoor overal dat er in Brussel een tekort is van 200 agenten, maar we hebben er wel 3.000. Je moet ze de juiste taken geven en prioriteiten stellen. We moeten ook inzetten op een versterking van het politiemateriaal en het cameranetwerk", zegt hij.

Alain Courtois (MR) werd geflankeerd door nummer twee en huidig schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open VLD). Zij sprak haar volle vertrouwen in hem nogmaals uit. Op de liberale lijst krijgt Courtois ook nog steun van de huidige schepenen Geoffroy Coomans (3de plaats), Clémentine Barzin (4de plaats), MR-fractieleider David Weytsman (5de plaats) en lijstduwer Olivier De Clippele.

Op het vlak van mobiliteit zei Ampe dat Brussel een metronetwerk op maat van de grootstad moet krijgen, met uitbreidingen naar Parking C, Haren, Tour & Taxis en Neder-Over-Heembeek. Voor alle duidelijkheid: de bevoegdheid van het metronetwerk ligt op gewestelijk niveau.

Meest gelezen