Videospeler inladen...

Vlaanderen onderzoekt gevolgen van het afschaffen van de winter- of zomertijd

De Vlaams regering laat een onderzoek doen naar de gevolgen van een definitieve keuze voor de zomertijd of voor de wintertijd. De Europese Commissie wil snel werk maken van het afschaffen van de omschakeling. Iedere lidstaat zal dan kunnen kiezen voor een permanente winter- of zomertijd.

De Europese Commissie hoopt dat de lidstaten en het Europees Parlement voor het einde van het jaar een akkoord kunnen bereiken over de afschaffing van de halfjaarlijkse omschakeling tussen zomer- en wintertijd.

Eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc wil dat de lidstaten op zondag 31 maart 2019 voor de laatste keer omschakelen naar de zomertijd. Tegen april zou elke lidstaat dan aan de Commissie moeten meedelen of hij voor permanente zomer- of wintertijd kiest

Bulc erkende dat het in theorie mogelijk is dat buurlanden als België en Nederland zich vanaf oktober in een verschillende tijdzone zouden bevinden, maar de Sloveense eurocommissaris is er naar eigen zeggen zeker van dat de lidstaten een inspanning zullen leveren om hun beslissingen te coördineren.

Onderzoek naar gevolgen

De Belgische regering reageerde al positief op het idee om het verzetten van de tijd naar de geschiedenis te verwijzen. Dat was ook de mening van een ruime meerderheid van de zowat 50.000 Belgen die deze zomer hebben gereageerd op een openbare consultatie van de Commissie.

Premier Michel zal met de verschillende deelregeringen overleg plegen over het Belgische antwoord. Maar voor dat er komt wil Vlaanderen een onderzoek doen naar de gevolgen van een keuze voor de winter- of zomertijd, zegt minister-president Geert Bourgeois. "Wat is de weerslag op onze economie, bijvoorbeeld de bouwsector moet bij een permanente zomertijd rond de jaarwisseling 's morgens heel lang in het donker werken."

"We moeten ook kijken naar de verkeersveilgheid, de weerslag op de horeca en op toerisme, op de volksgezondheid, op het welbevinden van mensen, enzovoort. We gaan proberen aan de hand daarvan tot een beslissing te komen.", zegt Bourgeois. Bij die beslissing zal ook rekening worden gehouden met wat onze buurlanden kiezen.

In Nederland gaat de besluitvorming sneller. De regering denkt binnen de zes weken een beslissing te nemen, laat premier Rutte weten.

Meest gelezen