Wat staat er op het spel in Herstappe?

Voor een onooglijk dorpje met nog geen 90 inwoners staat er verrassend veel op het spel. Herstappe krijgt plots te maken met een serieuze politieke tweestrijd. Bij de vorige verkiezingen in 2012 mochten de inwoners gewoon thuis blijven. Er was een eenheidslijst en dus waren er toen geen verkiezingen nodig. Het dorp regelde de zaakjes gewoon intern. Maar deze kiesgang wordt anders.

De onenigheid begon vlak voor de zomer toen in een anonieme brief werd aangeklaagd dat een aantal inwoners van Herstappe domiciliefraude pleegde. Huidig burgemeester Claudy Prosmans brak toen met zijn partij Gemeentebelangen.

Na lang twijfelen besliste Prosmans om met een eigen lijst naar de verkiezingen te gaan. De facto is de eenheidslijst zo voltooid verleden tijd. Net voor de deadline voor het indienen van de lijsten had hij alvast één extra kandidaat: Mariëlla Creten.

De andere kandidaat-burgemeester is de lijsttrekker van Gemeentebelangen, Leon Lowet. Hij probeerde na het vertrek van Prosmans toch nog een eenheidslijst te vormen. Maar dat is dus mislukt. De mensen in Herstappe zullen op 14 oktober dus toch naar het gemeentehuis moeten.

Hete hangijzers

Grote inhoudelijke dossiers zijn er niet in Herstappe. Als de kerkhofmuur moet gemaakt worden, doen ze het zelf. Idem voor de aanleg van een nieuwe weg. De gemeente koopt het materiaal en enkele bereidwillige inwoners, meestal boeren, voeren de werken zelf uit. 

Burgemeester zijn van Herstappe is vooral een ceremoniële functie of een eretitel. Door een speling van het lot (Herstappe is een faciliteitengemeente) kan het dorp niet simpelweg opgaan in een fusie met Tongeren. Die situatie levert nu dus een bizarre politieke tweestrijd op.

Meest gelezen