"Pak het sluipverkeer in de dorpskernen van Geraardsbergen aan"

Sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens, begin april 2016, is het sluipverkeer op heel wat gewestwegen toegenomen. Dat blijkt althans uit de talrijke voorstellen op jijkiest.be. Zo ook op de N42 in Geraardsbergen. Greet De Geyter lanceerde een voorstel om het probleem aan te pakken. "We zijn ermee bezig, maar Vlaanderen hinkt achterop", laat burgemeester Guido De Padt weten.

Even terug in de tijd. Begin 2016 voerde de Vlaamse regering de kilometerheffing in: een heffing op alle vrachtwagens met een maximaal toelaatbare massa groter dan 3,5 ton voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest-  en gemeentewegen.  Oorspronkelijk hoorde de N42 - de weg van Wetteren naar Lessen die dwars door de centra van de Geraardsbergse deelgemeenten Nederboelare en Overboelare gaat - daar niet bij. Gevolg: acht maanden later reden er bijna vier keer zoveel zware vrachtwagens op de N42.

Na een petitie van de plaatselijke bevolking voerde de Vlaamse regering begin dit jaar ook een kilometerheffing op de N42 in. Dat zou het vrachtverkeer op die weg moeten verminderen. Maar dat blijkt niet het geval, zegt Greet De Geyter in haar voorstel op jijkiest.be. "Persoonlijke vaststellingen geven aan dat er per dag meer dan 600 vrachtwagens onze dorpskern doorkruisen. Dit is niet leefbaar."

(Hoe reageren de politici op het voorstel? Lees verder onder het kaartje?) 

In welke gemeenten zijn er nog voorstellen om het sluipverkeer van vrachtwagens tegen te gaan?

De Padt: "Vlaanderen hinkt achterop"

In een reactie op jijkiest.be wijst burgemeester Guido De Padt (Open VLD) erop dat "we al jaren bij de Vlaamse wegbeheerder aandringen om werk te maken van een heraanleg van een verkeersveilige Astridlaan tussen het kruispunt "De Vier wegen" en de "Geuzenhoek". Ons bestuur staat klaar om de aanleg van onder meer voetpaden te financieren, maar Vlaanderen hinkt achterop".

De Padt: "De verwachting en hoop is dat er tegen 2021 wat schot in de zaak zou komen. Misschien moet er versneld werk gemaakt worden van de overheveling van bepaalde gewestwegen naar de gemeenten." 

Patrik Coone, van oppositiepartij N-VA, bevestigt de vaststelling van Greet De Geyper. "Negen maanden na de invoering van de kilometerheffing heb ik de indruk dat het nog slechter is geworden." Hij vraagt zich af waarom het zolang moet duren vooraleer men op het stadhuis de beslissing neemt om een permanente zone 30 km per uur in te voeren in onze dorpskern hier in Overboelare." Maar snelheidscontroles zijn niet voldoende voor Coone, die ook gelooft het plaatsen van slimme camera's. "Die zouden kunnen bijdragen om de vrachtwagens die N42 gebruiken als sluipweg, te weren."

Patrick Franceus van Groen Geraardsbergen sluit zich daarbij aan. "Wij stellen voor om in elke dorpskern zone 30 in te voeren. Het plaatsen van camera's is zeker het overwegen waard."

Nick Dobbelaere van de PVDA, gelooft niet meteen in de effecten van een kilometerheffing. "De transportfirma's betalen die heffing gewoon en rekenen die wel door aan de klant. Een fietssnelweg zou het algemeen probleem van veiligheid voor fietsers op de N42 oplossen. Fietssnelwegen liggen niet naast de drukke verkeersassen, maar ze volgen een apart traject, door de natuur, door de velden."