Econoom Hans Bevers na open brief van academici: "We kunnen tot nader order niet zonder economische groei"

238 Europese academici pleiten voor een economisch model waarin groei niet langer centraal staat, omdat dat de basis vormt van heel wat maatschappelijke problemen. Econoom Hans Bevers begrijpt de boodschap van de ondertekenaars, maar ziet niet in hoe negatieve groei een oplossing kan zijn. "Op die manier ga je naar een soort collectieve verarming."

Morgen en overmorgen vindt in Brussel de Post-Growth Conference 2018 plaats. Doelstelling: de mogelijkheden van een zogenoemde post-growth economy aftoetsen, een model waarin economische groei niet langer centraal staat. Aan de vooravond van die conferentie hebben 238 Europese academici een open brief gepubliceerd waarin ze pleiten voor het loslaten van economische groei als model.

Economische groei wordt beschouwd als het alfa en omega van onze economie. Is de boodschap van de academici haalbaar? "Ik begrijp en deel de bezorgdheid van de ondertekenaars. Er kan echt niet genoeg aandacht zijn voor ons milieu, voor de sociale ongelijkheid, en voor financiële stabiliteit. Tegelijk zie ik niet in onmiddellijk hoe negatieve groei naar voren geschoven kan worden als oplossing", zegt Hans Bevers, hoofdeconoom bij Bank Degroof Petercam,  in "De ochtend" op Radio 1.

Het sociale welvaartsmodel kan volgens Bevers tot nader order niet zonder groei, "al was het maar omdat er altijd mensen bij komen, en op die manier ga je naar een soort collectieve verarming." Het zou ook kunnen leiden tot minder investeringen in innovatieve producten. Bevers ziet ook niet goed hoe Europa alleen aan de kar kan trekken, zonder de andere continenten op dezelfde golflengte te krijgen. "Uiteindelijk leven we in een geglobaliseerde wereldeconomie."

Economische groei is een middel om de samenleving te verbeteren, maar kan nooit een doel op zich zijn

Hans Bevers

"Geen apathie"

Toch is Bevers de boodschap niet helemaal ongenegen. "Het is duidelijk dat het bruto binnenlands product geen goede maatstaf is, maar dat is een beetje een open deur intrappen", zegt Bevers. "Het capteert heel veel veel dingen niet of onvolledig, zoals de kwaliteit van onderwijs, gezondheid, levensverwachting, duurzaamheid van de planeet, financiële stabiliteit...

"Economische groei is een middel om de samenleving te verbeteren, om de mensen gelukkiger te maken, maar kan nooit een doel op zich zijn. En dat is ook niet waar de economische wetenschap voor pleit. Al is er in het verleden veel de nadruk gelegd op winstmaximalisatie als doel."

Als negatieve groei niet de oplossing is, wat dan wel? "De overheid moet volgens Bevers meer nog dan nu werk maken van het aanpakken van milieuproblemen en de ongelijkheid. Er mag geen sprake zijn van apathie".

Lees hier de open brief (Engels)

Beluister het gesprek met Hans Bevers in "De ochtend"

Meest gelezen