Minder dan een derde van de beloofde stadsbossen aangelegd

Oppositiepartij Groen verwijt Minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) een gebrek aan ambitie bij de aanleg van de beloofde stadsbossen. Uit een studie van Bos+ blijkt dat slechts 27, 3 procent van de geplande 4.810 hectare bos werd gerealiseerd.  

Uit een studie van Bos+ die aangevraagd werd door oppostiepartij Groen blijkt dat slechts 27,3 procent van de beloofde 4.810 hectare bosuitbreiding werd gerealiseerd.  "Aan dit tempo halen we die doelstelling in 2072, ik ben dan 97 jaar oud", zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.  

Aan dit tempo halen we die doelstelling in 2072, ik ben dan 97 jaar oud

Op termijn moeten alle stedelijke of kleinstedelijke gebieden beschikken over een stadsbos, zo besliste de Vlaamse regering. Voor 62 Vlaamse steden en gemeenten werden er bosuitbreidingsdoelstellingen vastgelegd, specifiek voor stadsbossen. Uit de studie van Bos+ blijkt evenwel dat op zeven jaar tijd 460 hectare is aangelegd, waarvan bijna de helft (223 hectare) alleen al in Gent. 

Vlaams Minister van Natuur Joke Schauvliege betreurt de studie van Bos+ en Groen.  Volgens haar werd er enkel rekening gehouden met nieuwe bosaanplantingen. "Het gaat ook om het aankopen van private, bestaande bossen en die toegankelijk maken voor het publiek", zegt ze maandag in een reactie.

Verder ontkent de minister dat er enkel vooruitgang geboekt is in Gent. "Ik verwijs bijvoorbeeld naar het Preshoekbos in Kortrijk, het Herkenrodebos in Hasselt, het Kravaalbos in Aalst, het stadsbos in Mechelen en de 1.000 hectare toegankelijk groen in de Vlaamse rand rond Brussel."

Minister Schauvliege kapt nog steeds meer bos dan dat er bijkomt

"Minister Schauvliege kapt nog steeds meer bos dan dat er bijkomt", zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. Ze pleit voor nieuwe kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de realisatie van stadsbossen. "Daarbij horen ook een duidelijke deadline en een degelijk monitoringsysteem dat (online) publiek te raadplegen is", zegt Meuleman. Groen wil ieder jaar 300 hectare stadsbos aanleggen om zo alsnog de doelstelling van 4.810 hectare tegen 2030 te behalen.

Meest gelezen