Vijf gemeenten eisen dwangsom van 50.000 euro per week voor geluidshinder door luchthaven in Zaventem

Vijf Vlaams-Brabantse gemeenten uit de Noordrand rond Brussel claimen een dwangsom van 50.000 euro per week van de Belgische staat. Ze doen dat omdat de staten-generaal, een overlegorgaan over de geluidshinder rond de regio rond Zaventem, niet kon plaatsvinden.  Dat maakten de burgemeesters vandaag bekend in Leuven.

Een Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel besliste eind mei dat federaal minister van Mobiliteit Bellot (MR) tegen 17 september een staten-generaal over de problematiek moest organiseren. Die vergadering moest onder andere de drie gewesten, de betrokken ministers en de gemeenten in Brussel en Vlaams- en Waals-Brabant samenbrengen om over de vliegroutes in Zaventem te spreken.

Gebeurde dat niet, dan zou er een dwangsom van 50.000 euro per week voor alle gemeenten samen worden opgelegd aan de Belgische staat. De gemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel claimen nu die dwangsom. 

Symbolische staten-generaal afgeblazen

De burgemeesters en de provincie Vlaams-Brabant, die verenigd zijn in het "Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant" hadden vandaag symbolisch zelf een staten-generaal ingericht in het Provinciehuis in Leuven. Ze bliezen die meteen weer af, want de federale regering en de gewestregeringen waren niet aanwezig. Vorige week zei Bellot nog aan De Standaard dat hij er niet van "overtuigd is dat het format, zoals vastgelegd door de rechter, ideaal is."

"Wij eisen nu de dwangsommen op die de rechter in het vonnis van 30 mei heeft bepaald. Het gaat om 50.000 euro per week, voor de vijf betrokken gemeenten samen", zegt Walter Vansteenkiste (LB Wemmel), burgemeester van Wemmel. "We gaan dat doen via de beslagrechter. Na overleg met onze raadsmannen kunnen we de procedure starten."

Burgemeester Wemmel: "Zonder politieke inmenging krijg je natuurlijke spreiding"

"Ik ben bijna zes jaar burgemeester en dit was een van de eerste dingen die op mijn bureel terechtkwam", zucht de burgemeester van Wemmel. "We vragen respect voor de uitspraak van de rechter. Het kan niet zijn dat een minister die uitspraken zomaar naast zich neerlegt."

Volgens de burgemeester zorgt de politieke inmenging voor een blokkage in het overlegd. "Als je de politieke inmenging schrapt, kan je tot een oplossing komen die door iedereen wordt gedragen", gelooft Vansteenkiste. "Maar dat is in België blijkbaar niet mogelijk."

Als je de politieke inmenging schrapt, kom je tot een natuurlijke spreiding

Walter Vansteenkiste, burgemeester in Wemmel

De vluchten vanuit Zaventem niet gelijk gespreid over de verschillende gebieden rond de luchthaven, legt de burgemeester uit: "Het is erg opvallend dat 65 procent van de vluchten over de Vlaamse Noordrand gaat, dat Brussel als regio strenge milieunormen heeft opgelegd zodat Brussel niet meer overvliegbaar is, en dat men weigert om de Oostrand of de Waals-Brabantse gemeentes te betrekken in de spreiding", klaagt de burgemeester. "Zonder politieke inmenging krijg je een natuurlijke spreiding."

"De luchthaven is een belangrijke economische factor", geeft Vansteenkiste toe. "Maar ongebreidelde uitbreiding kan ook niet. Er moet een evenwicht blijven tussen de levenskwaliteit van de omwonenden en de economische noodzaak van de luchthaven."

Beluister hier het interview met Walter Vansteenkiste in "De Wereld Vandaag" op Radio 1: 

Burgemeester van Vilvoorde Bonte (SP.A) wil dat Vlaamse regering opnieuw belangenconflict inroept

Volgens burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) kan het niet dat de overheid een vonnis van de rechter niet uitvoert. "Ik doe een oproep tot de Vlaamse regering om een nieuw belangenconflict in te roepen. De Vlaamse overheid is betrokken partij en zou zo snel mogelijk een overlegcomité moeten installeren." 

Meest gelezen