ILVO 2018

"Methaanuitstoot van de melkveebedrijven kan met een derde verminderen"

De productie van melk kan veel klimaatvriendelijker, zegt ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. Een team van ILVO heeft vier jaar lang  een reeks proeven uitgevoerd met melkkoeien in een proefstal. Het is erin geslaagd om de methaanuitstoot per liter melk met minstens een derde te verminderen. Als de melkveebedrijven de conclusies in de praktijk brengen, wordt er klimaatwinst geboekt, want methaan is een broeikasgas.

Zowat de helft van de broeikasgassen die door de Vlaamse landbouwsector worden uitgestoten is methaan. Het methaan is vooral afkomstig van runderen - in de pens (de eerste maag) van herkauwers ontstaat methaan als het voeder verteert, de koeien rispen het op en ademen het uit. De onderzoekers van het ILVO hebben de methaanuitstoot drastisch kunnen verminderen door de koeien ander voeder te geven en door ze additieven toe te dienen. 

Geen soja meer in het voeder

In het voeder van de melkkoeien werd sojaschroot vervangen door bierdraf en koolzaadschroot. Dat zijn allemaal bijproducten van de winning van soja- en koolzaadolie en van het bierbrouwen. Het zijn ook belangrijke eiwitbronnen. Maar de soja in het voeder veroorzaakt methaanuitstoot. Zonder sojaschroot in het voeder gingen melkkoeien 15% minder methaan per liter geproduceerde melk uitstoten.

Methaanremmende middelen

Nog een grotere daling van de methaanuitstoot werd bereikt met een voederadditief dat de methanogene bacterieën in de pens van de koe beïnvloedt. Het ILVO heeft vijftien mogelijke additieven onderzocht. Sam De Campeneere: "Het meest efficiënte additief is een molecule die ontwikkeld werd door de internationale additieven- en vitaminieproducent DSM. We registreerden verlagingen van de methaanuitstoot tot 25 procent, ook na langdurig gebruik. De molecule blokkeert het enzym dat zorgt voor de omzetting naar methaan. De melkveehouders kunnen het product voorlopig nog niet gebruiken, want het is nog niet op de markt."

Een efficiënter bedrijfsmanagement

Melkveehouders kunnen de uitstoot van methaan ook naar beneden halen door ervoor te zorgen dat koeien sneller hun eerste kalf op de wereld zetten - "afkalven" heet dat in het jargon. Sam De Campeneere: "We streven naar iets jonger afkalven, op bijvoorbeeld 24 maanden in plaats van 26 maanden nu. In die twee gewonnen maanden stoot de koe dan geen methaan uit zonder melk te geven. En we proberen ook de melkkoeien langer actief te houden, want dan heb je minder jongvee nodig (dat geen melk geeft) om de afgeschreven koeien te vervangen".

 

Meest gelezen