FLORIAN VAN EENOO

Wachtlijsten jeugdhulp groeien aan, meer 18-plussers krijgen hulp

Uit het jaarverslag van de jeugdhulp blijkt dat de wachtlijsten met 7,8% zijn aangegroeid in 2017. Wel vinden steeds meer 18-plussers de weg naar voortgezette hulp en groeit ook de pleegzorg.

De wachtlijsten voor jongeren die hulp nodig hebben zijn een oud zeer. In 2016 nam het aantal wachtenden af, maar in 2017 was er weer een stijging van 7,8%. 6584 kinderen en jongeren wachten op intensieve, gespecialiseerde hulp of op een persoonlijk assistentiebudget (PAB). 

“De druk op de intensieve jeugdhulp neemt toe,” geeft minister van welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), “vooral voor minderjarigen met een beperking, gedrags- of emotionele stoornissen en ook voor jongvolwassenen.” Hoewel het "geen alles-of-nietsverhaal is", benadrukt hij, want "30 tot 40% van de jongeren op een wachtlijst heeft wel al een andere vorm van hulp gekregen". 

Hoe dan ook moet het beleid hier zijn investeringen op oriënteren, zegt Vandeurzen. Voor 2018 en 2019 wordt 15 miljoen euro besteed in een geselecteerd aantal regio’s in Vlaanderen, “om meer rechtstreekse hulp aan te bieden, zonder procedures”.

We moeten een shift maken naar vroege, snelle interventie. De dingen niet laten escaleren tot er intensieve hulp nodig is

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn (CD&V)

Voor pasgeborenen die niet bij de ouders kunnen blijven is 1,4 miljoen euro uitgetrokken, zegt Jo Vandeurzen, en voor jongvolwassenen zijn er "80, 90 bijkomende plaatsen voor kleinschalig wonen" in de maak, waar jongeren in met 4 of 5 samenleven, als tussenstap naar zelfstandigheid. 

“Dat alles moet een logisch vervolg krijgen in 2019”, belooft de minister van welzijn. Dat is ook waar het Agentschap Jongerenwelzijn hard op aandringt.

Brug tussen jeugd- en volwassenenhulp

Beter nieuws dan de lange wachtlijsten is dat steeds meer 18-plussers een beroep doen op voortgezette hulp. Een heikel punt, na de dood van Jordy in 2016. Hij viel als 19-jarige tussen de mazen van het net en overleed in een tentje in de Gentse Blaarmeersen.

Op twee jaar tijd is het aantal meerderjarigen in de jeugdhulp gestegen met 20%. “We werken meer aanklampend, we laten de jongeren niet los," zegt minister Vandeurzen. "Een hoopgevend signaal”, vindt ook Stefaan Van Mulders, leidend ambtenaar van Jongerenwelzijn. “Jongvolwassenen geven zelf aan dat ze langer begeleid willen worden, terwijl ook voorzieningen inspanningen leveren om de overgang naar zelfstandigheid vlotter te laten verlopen.” 

Pleegzorg boomt

Een ander positief punt uit het jaarrapport van de jeugdhulp is dat het aantal pleegjongeren is gestegen met 8%, en sinds 2014 zelfs met een kwart. De campagnes om gezinnen aan te moedigen een pleegkind in huis te nemen blijken dus aan te slaan.

Meest gelezen