Greenpeace wil verbod op verkoop van diesel- en benzinewagens vanaf 2028

Als we willen vermijden dat de aarde tegen het einde van de eeuw met meer dan 1,5 graden Celsius opwarmt, dan mag er na 2028 geen enkele diesel-, benzine- of hybridewagen meer verkocht worden. Dat valt af te leiden uit een studie die het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum DLR heeft uitgevoerd in opdracht van Greenpeace. De milieuorganisatie grijpt de studie aan om te pleiten voor een verbod op de verkoop van dergelijke wagens vanaf 2028. 

In het Klimaatakkoord van Parijs staat dat de opwarming van de aarde het best beperkt blijft tot 1,5 graden. Zo niet zouden heel wat mensen, dieren en planten in hun bestaan bedreigd worden. Om de opwarming tegen te gaan, moet de uitstoot van CO2 omlaag.

Uitstoot autoverkeer daalt nauwelijks

Terwijl dat in Europa in de industrie en de energiesector lijkt te lukken, is dat voor het autoverkeer veel minder het geval. In de studie van DLR staat te lezen dat de totale uitstoot van CO2 die door mens wordt veroorzaakt, in de 28 landen van de Europese Unie (+ Noorwegen en Zwitserland) tussen 2005 en 2015 gedaald is met 18 procent. De uitstoot van het autoverkeer is in diezelfde periode in de EU maar gedaald met 5 procent.   

Om de opwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius, mocht de Europese Unie (+ Noorwegen en Zwitserland) vanaf 2015 nog maar 38,7 gigaton CO2 uitstoten. Het autoverkeer mocht in de EU vanaf 2016 nog maar 6 gigaton uitstoten. Als auto’s blijven uitstoten wat ze vandaag uitstoten, dan is het budget van 6 gigaton over 10 jaar al opgebruikt, zo heeft DLR berekend.   

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

Greenpeace grijpt de studie aan om te pleiten voor een verbod op de verkoop van diesel- benzine- en (klassieke) hybridewagens. "Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben al beslist zo'n verbod in te voeren, vanaf 2040", zegt Joeri Thijs, expert duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit bij Greenpeace. "Wij willen dat verbod al in 2028, en willen dat de overheden in ons land het voorbeeld geven".   

Greenpeace roept de autoconstructeurs op om de productie van dieselwagens onmiddellijk te stoppen, en te investeren in nieuwe modellen van elektrische voertuigen: kleiner, betaalbaarder en met een laag energieverbruik. 

Een andere mobiliteit

Uit de studie van DLR blijkt ook dat elke klassieke auto vervangen door een elektrische geen duurzame oplossing is. Greenpeace pleit daarom voor een andere mobiliteit met minder particuliere voertuigen.Thijs: "Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor onze overheden. Als ze bereid zijn te investeren in wandel- en fietspaden en in een goed functionerend  openbaar vervoer, dan zullen minder mensen een auto nodig hebben."

Meest gelezen