Videospeler inladen...

Leraars werken gemiddeld 41,5 uur per week

Uit een bevraging van leraars over hun tijdsbesteding blijkt dat een voltijdse job dubbel zoveel tijd in beslag neemt als de lesuren die ze voor de klas staan. Die tijd gaat naar lesvoorbereidingen, leerlingenbegeleiding, contacten met ouders enzovoort.

Het onderzoek gebeurde op vraag van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits. Dat tijdsbestedingsonderzoek kadert in de loopbaanbesprekingen met de sociale partners, ook omdat de leraars eisen dat hun job zou erkend worden als zwaar beroep. Bijna 9600 leerkrachten hebben gedurende 7 opeenvolgende dagen een dagboek bijgehouden en hun activiteiten geregistreerd, zowel in school- als in vakantieperiodes.

Hieruit blijkt dat een gemiddelde werkweek voor een voltijdse leerkracht 48u42’ in beslag neemt, tijdens het schooljaar. Voor het basisonderwijs gaat het om 49u30’ en voor het secundair onderwijs om 47u59’. Gespreid over een heel kalenderjaar (dus de vakanties inbegrepen) werken voltijdse leraars gemiddeld 41u30’ per week. Voor het basisonderwijs gaat het om 41u11’, voor het secundair onderwijs om 41u50’. De werktijd in vakantie voor voltijdse leraren is 16u30’ voor het basisonderwijs en 19u01’ in het secundair onderwijs. Onderwijzers in basisscholen staan langer voor de klas. Leraars in het secundair onderwijs hebben meer werk buiten de lesuren.

Het zijn dus wel de leraars zelf die hun werkuren genoteerd hebben. De resultaten zijn verwerkt door een onderzoeksteam van de VUB. De realisatie van het onderzoek was een gezamenlijke vraag van alle sociale partners. Zij maakten deel uit van de stuurgroep die de studie heeft opgevolgd. Onderwijsminister Hilde Crevits hecht in alle geval belang aan de resultaten: "Nu we de resultaten en de context kennen, kunnen we verder gesprekken voeren met de sociale partners over de opdracht van de leraar", zegt Crevits. 

Bekijk hier het verslag uit "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen