imago/Jochen Tack

Nu al vier kernreactoren met betonproblemen

Na Doel 3 en Tihange 3 blijken nu ook de kernreactoren Doel 4 en Tihange 2 last te hebben van betondegradatie. Dat meldt het Fanc, de nucleaire toezichthouder. De reactoren waar de problemen nu zijn vastgesteld, lagen sowieso stil voor onderhoud.

De betondegradatie is vastgesteld in het plafond van de bunkers van de betrokken centrales. Die gebouwen huisvesten bepaalde noodsystemen en maken deel uit van het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrales.

De gebouwen werden geïnspecteerd omdat hetzelfde probleem zich eerder had voorgedaan bij twee andere reactoren, Doel 3 en Tihange 3. Eén van die twee, Doel 3, is intussen weer opgestart, Tihange 3 ligt nog altijd stil voor herstellingswerken.

Analyses aan de gang

Het Fanc laat weten dat er momenteel analyses lopen om in te schatten welke werken er precies zullen moeten worden uitgevoerd in de reactoren Doel 4 en Tihange 2. Beide reactoren lagen sowieso stil voor onderhoud.

Uitbater Engie Electrabel bevestigt de betonproblemen en zegt dat het bedrijf er al op had geanticipeerd. Ook het Fanc zegt op zijn site dat in Tihange 2 "de indicaties qua veroudering van het beton al werden vastgesteld tijdens eerdere inspecties waardoor herstellingswerken reeds voorzien waren."

Beide reactoren zullen pas opnieuw worden opgestart als "de weerstand van de betrokken gebouwen aangetoond wordt". Engie Electrabel zegt dat de planning van de heropstart voorlopig niet verandert. Tihange 2 zou eind oktober weer moeten werken, Doel 4 midden december.

Op dit moment zijn maar twee van de zeven Belgische kerncentrales in dienst. Het gaat om Doel 3 en Tihange 1.

Meest gelezen