ROBIN UTRECHT

Kamercommissie Justitie keurt wetsvoorstel dat abortus uit het strafwetboek haalt goed

De Kamercommissie Justitie heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat abortus uit het strafwetboek haalt. Vrijwillige zwangerschapsonderbreking zal niet langer als misdrijf worden beschouwd, behalve als die buiten het wettelijke kader wordt uitgevoerd. Het wetsvoorstel moet nog door de voltallige Kamer worden goedgekeurd.

In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Abortus staat tot nader order wel nog in het strafwetboek. Bepaalde partijen pleiten er al langer voor om abortus volledig uit de strafwet te halen omdat het stigmatiserend zou werken. Binnen de meerderheid verzette CD&V zich tegen een depenalisering en ook N-VA was terughoudend.

De meerderheidspartijen CD&V, N-VA, Open VLD en MR werkten uiteindelijk een compromisvoorstel uit. Dat haalt de artikelen over abortus uit het strafwetboek en zet die om in een specifieke wet.

Vandaag heeft de Kamercommissie Justitie deze tekst goedgekeurd. De meerderheid kreeg de steun van oppositiepartij CDH. De rest van de oppositie stemde tegen. De strafbepalingen bij het niet naleven van de voorwaarden voor abortus blijven behouden. 

Meest gelezen