Videospeler inladen...

Bart De Wever (N-VA): "Neem systematisch de smartphones van de transmigranten in beslag"

N-VA-voorzitter Bart De Wever houdt vol dat je illegale transmigranten wel degelijk juridisch moet aanpakken, want alleen zo zal ons land volgens hem het probleem van de transmigratie onder controle krijgen, of zelfs kunnen oplossen. Doortastende maatregelen zijn volgens hem de enig mogelijke manier, al zegt hij te beseffen dat die maatregelen "niet sympathiek" zijn. 

Vanmorgen opperde N-VA-fractieleider Peter De Roover dat illegale transmigranten door het gerecht moeten worden aangepakt, maar vanmiddag wees minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hem erop dat dat allemaal zo eenvoudig niet is, en dat zoiets uiteindelijk zinloos zal blijken.

Als je tijdens het onderzoek systematisch smartphones in beslag neemt, zal bij de mensensmokkelaars snel rondgaan dat België niet 'the place to be' is

N-VA-voorzitter Bart De Wever

Bart De Wever is het daarmee niet eens. "Als je iemand oppakt en je veroordeelt die met snelrecht. Een eerste keer krijgt die drie maanden en geef je hem een bevel om het grondgebied te verlaten. De tweede keer - en dat zal zeer snel zijn - gaat dit tot een jaar", zegt hij in "Terzake".

"Als je in het gerechtelijk onderzoek systematisch die smartphones in beslag neemt, garandeer ik je dat zeer snel in het wereldje van de mensensmokkelaars zal rondgaan dat België niet 'the place to be' is." De Wever zegt te beseffen dat dit geen sympathieke maatregelen zijn. "Maar je moet het uiteindelijk oplossen. Je moet durven doorpakken in die problemen."

Wat dan met het plaatstekort in de gevangenissen? "Het gaat mij er niet om dat we onze gevangenissen met transmigranten moeten vullen, het gaat om de wereld van de mensensmokkelaars. Je zal de reputatie moeten krijgen dat het zinloos is, dat je niet moet proberen, dat het nooit zal lukken." 

Als men het Burgerplatform en die migratiehub blijft tolereren, raakt het nooit opgelost

N-VA-voorzitter Bart De Wever

Bart De Wever toont zich helemaal niet onder de indruk van de kritiek die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vanmiddag in de Kamer te beurt viel en haalt uit naar al wie zijn partijgenoot heeft aangepakt. "Politiek is een heerlijk cynische stiel. De partijen die stonden te juichen in 2015 en Merkel tot een heilige hebben uitgeroepen zeggen nu dat het onoplosbaar is, dat de armoede stijgt en dat je die mensen niet tewerkgesteld krijgt." 

"Wij doen wat we kunnen in onmogelijke omstandigheden", aldus de N-VA-voorzitter, die en passant uithaalt naar politieke partijen in Brussel  -"PS, Ecolo, DéFI, noem maar op. Dat is allemaal één pot nat" - en het Burgerforum , dat vluchtelingen in het Maximiliaanpark helpt met voedsel en hen 's nachts ook aan een slaapplaats helpt. "Als men het Burgerplatform en die migratiehub blijft tolereren, raakt het nooit opgelost."

Lees verder onder het videofragment.

Videospeler inladen...

Over het grotere Europese plaatje zei Bart De Wever weinig nieuws. Hij herhaalde zijn pleidooi om de grenzen van de Europese Unie te sluiten. "Het principe is dat illegale inwijking in Europa niet kan worden beloond met een wettelijk verblijf. Zolang je dat niet doet, zullen mensen blijven verdrinken en wordt het drama verlengd."

"Men zal voor een keer duidelijke maatregelen moeten treffen die in het begin hard zullen zijn, maar dan zullen de stromen ook stoppen", orakelde hij. De Wever vindt dat je het businessmodel van de smokkelaars "in de wortel moet kraken" en voorspelt dat Europa dat uiteindelijk ook zal doen.

Videospeler inladen...

Meest gelezen