N-VA-fractieleider De Roover: "Waarom worden mensen die illegaal in ons land verblijven niet vervolgd?"

"Waarom worden mensen die illegaal in ons land verblijven niet vervolgd?" Die vraag werpt N-VA-fractieleider Peter De Roover op in Het Laatste Nieuws. "Eigenlijk wordt er een strafbaar feit gepleegd, maar in de praktijk is er een totale straffeloosheid." De Roover kijkt daarbij duidelijk in de richting van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), maar die benadrukt dat er opgelet moet worden voor "een vervangingseffect".

In Het Laatste Nieuws werpt De Roover het vraagstuk op waarom mensen die hier illegaal verblijven niet vervolgd worden. "Ik vraag om de wet toe te passen. Wie hier illegaal verblijft, kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van drie maanden. Bij een tweede overtreding is dat zelfs een jaar. Voor de parketten was dat nooit een prioriteit. Maar vandaag, met de hele problematiek rond transmigranten, moet dat veranderen."

Eigenlijk wordt er een strafbaar feit gepleegd, maar in de praktijk is er een totale straffeloosheid

Peter De Roover

Hij noemt het een "een leemte". "Eigenlijk wordt er een strafbaar feit gepleegd, maar in de praktijk is er een totale straffeloosheid. De burgers begrijpen dat niet." Volgens hem zullen effectieve celstraffen een ontradend effect hebben. "Het is natuurlijk geen tovermiddel. Maar wel een signaal. Nu lacht men met de diensten en de politie als men een briefje meekrijgt met een bevel om het grondgebied te verlaten."

"Ik verwacht dat minister Geens een partner is"

De laatste dagen ligt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) behoorlijk onder vuur. "Binnen het kader doet hij wat hij kan, hij gebruikt alle middelen die hij heeft." Maar nu kijkt N-VA-fractieleider Peter De Roover met zijn voorstel ook richting justitie, en dus richting minister Koen Geens (CD&V). "Ik verwacht dat hij een partner is. Ik verwacht dat binnen deze regering iedereen schouder aan schouder staat. Verschillende burgemeesters van CD&V hebben het probleem met transmigranten overigens al aangekaart."

We moeten oppassen met een vervangingseffect. Een gerechtelijke opsluiting eindigt ook altijd.

Koen Geens - Minister van Justitie

Bij het kabinet van minister Geens benadrukken ze dat het duidelijk is dat er al stappen genomen worden in deze problematiek. "De minister is zoals steeds bereid na te denken over effectieve oplossingen in de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel." De woordvoerder wijst daarmee op de wetgeving over de bijzondere opsporingsmethoden die veranderd is of de aandacht die er gaat naar de verdachte geldstromen. "Maar we moeten oppassen met een vervangingseffect. Een gerechtelijke opsluiting eindigt ook altijd. Er zijn heel wat strafbepalingen waar de voorkeur gegeven wordt aan een administratieve handhaving en sanctionering boven een strafrechtelijke. Een gevangenisstraf moet tot een terugkeer in de maatschappij dienen." 

Wat met het plaatsgebrek in de gevangenissen?

De vraag van De Roover werpt meteen ook een ander vraagstuk op. Een dat minister Koen Geens probeert op te lossen: de overbevolking in de gevangenissen. Want wat dan met het plaatsgebrek daar? Dat beseft ook De Roover. "Maar het is een vertaling van het aantal wetsovertredingen. Je lost een overtreding niet op door ze te gedogen. De grote vraag is: willen we dat aanpakken of niet. En zo nee, dan moet iemand de moed hebben om de wet af te schaffen."

Herbeluister hier het debat tussen Patrick Dewael en Peter De Roover in "De ochtend"

Meest gelezen