Sophie Kip

Meerderheidspartijen trekken aan zelfde zeel rond islamschool in Genkse lijsttrekkersdebat 

Op een verkiezingsdebat met alle Genkse lijsttrekkers waren de meningen verdeeld over de komst van een islamitische school in Genk. Er was meer samenhorigheid als de hoofdstukken armoedebestrijding en tewerkstelling werden aangesneden. 

Tijdens het eerste deel van het debat bleken de Genkse lijsttrekkers opmerkelijk eensgezind. Bij de eerste stelling werd bijvoorbeeld al duidelijk dat veiligheid in Genk een belangrijk punt is.

Daarnaast willen de partijen meer groen in Genk. Volgens burgemeester Wim Dries (CD&V) is Genk momenteel al de groenste centrumstad, maar mag er in het centrum meer groen zijn. "Klimaat is voor ons zeer belangrijk, maar het is een win-winsituatie voor iedereen die eraan meewerkt", vult Kristien Kempeneers (Groen) aan.

Verder wil zowel meerderheid als oppositie vooral inzetten op armoedebestrijding en tewerkstelling. "Er is een te grote ongekwalificeerde uitstroom. We moeten de onderwijskansen vergroten en de taalachterstand wegwerken", zegt Wim Dries (CD&V). Ook Zuhal Demir (N-VA) haalt de taalachterstand aan als prioriteit: "Emancipatie begint bij taal. We moeten kinderen dus absoluut Nederlands leren".

Oppositiepartij PVDA bevroeg 1.413 personen waar ze het meest van wakker lagen, en dat bleek armoede te zijn. "Iedereen heeft schrik om in armoede te geraken. De armoede slaat zelfs in onze werkende bevolking toe", vertelt Gaby Colebunders van PVDA, dat ook meer participatie in het hoger onderwijs vooropstelt. "We moeten meer inzetten op activering en op zoek gaan naar een goede sociale mix in Genk", stelt Jan Boots (Open Genk).

De mogelijke komst van een islamitische school in Genk kwam uiteraard ook aan bod op het debat. De meerderheidspartijen trokken daarover aan hetzelfde zeel. "We hebben in Genk veel goede scholen, maar de school moet natuurlijk door Vlaanderen erkend worden en het onderwijs zal er in het Nederlands gebeuren. Voor mij moet de school zich inschrijven in de Genkse onderwijsprogramma's", reageerde Dries. Coalitiepartner PRO Genk begrijpt de heisa rond de school niet. "Bepaalde partijen schreeuwen nu, maar hebben het destijds zelf toegekend. Aan de polemiek rond de islamitische school doen we niet mee. We zijn een partij waar mensen verbonden worden", zegt Angelo Bruno (PRO Genk).

Volgens Vlaams Belang is de segregatie in de samenleving problematisch. "Veel migranten van Turkse en Marokkaanse origine plooien zich terug in de eigen gemeenschap. We moeten hen ter verantwoording roepen, zodat ze aan de Genkse gemeenschap deelnemen", besluit Chris Janssens (Vlaams Belang).

Meest gelezen