www.aurorebelot.com

Meer gezonde baby's als moeders zelf hun bloeddruk meten

De kans dat een baby gezond geboren wordt, wordt veel groter als vrouwen met een risicozwangerschap zelf hun bloeddruk meten. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek aan de universiteit van Hasselt. Zwangere vrouwen met een hoge bloeddruk moeten vaker op controle in het ziekenhuis vanwege het gevaar op zwangerschapsvergiftiging. Maar als ze thuis zelf hun bloeddruk meten en die resultaten doorsturen, kan zo'n vergiftiging veel sneller voorkomen worden.

Als zwangere vrouw thuis zelf je zwangerschap monitoren - aan zogenoemde telemonitoring doen - het is niet alleen beter voor jezelf maar ook voor je kind. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Dorien Lanssens aan de universiteit van Hasselt.

"In 2015 zijn we begonnen met het opvolgen van vrouwen die een verhoogd risico hadden op  bloeddrukproblemen tijdens hun zwangerschap", vertelt Lanssens. "We gaven die vrouwen een bloeddrukmeter mee, een activiteitsmeter en ze moesten ook één keer per week hun gewicht ingeven via een app. Deze gegevens werden dan naar ons doorgestuurd in het ziekenhuis en wij keken die dan continu na."

Lange controlebezoeken in het ziekenhuis zelf hoefden door deze werkmethode niet meer. Bovendien bleken er nog voordelen te zijn. "Vrouwen die via zo'n bloedrukmonitor opgevolgd worden, hebben 40 procent minder kans om opgenomen te moeten worden in het ziekenhuis, hun zwangerschap moet minder vaak ingeleid worden - 15 procent minder - en er is 50 procent minder kans op zieke prematuurtjes."

Het risico op zwangerschapsvergiftiging door een hoge bloeddruk wordt volgens Lanssens aanzienlijk verkleind door de telemonitoring. "Omdat we dus bijvoorbeeld sneller de medicatie kunnen aanpassen en vlugger kunnen ingrijpen op dingen die we anders pas bij een prenatale raadpleging zouden kunnen zien."

Het onderzoek van Lanssens wordt nu verder uitgebreid van Limburg naar de rest van Vlaanderen.

Meest gelezen