Stedelijk onderwijs in Antwerpen voert centrale test in voor leerlingen

Vanaf 2020 zullen leerlingen uit het stedelijk onderwijs in Antwerpen tijdens het schooljaar speciale testen moeten afleggen. De basis- en middelbare scholen willen zo de prestaties van hun leerlingen voor onder meer wiskunde, lezen en schrijven beter opvolgen. Dit jaar start in 22 scholen al een proefproject.

Veertien basisscholen, zes buitengwone basischolen en 2 middelbare scholen doen mee met proefproject, bijna 5.000 leerlingen in totaal. Voor de testen zal Antwerpen de Nederlandse CITO-test gebruiken.

Centraal staat de leerwinst, de evolutie die een leerling tussen twee testen doormaakt. Het is de bedoeling dat de scholen een beter en betrouwbaarder beeld krijgen van de prestaties van hun leerlingen voor de basisvaardigheden van wiskunde, lezen en schrijven. 

Volgens Antwerps schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open VLD) zijn de testen die nu gebruikt worden in het onderwijs om leerresultaten te meten - en die gekoppeld zijn aan het leerplan en eindtermen- niet voldoende.

"Want die testen meten niet hoe een kind groeit", zegt Marinower. "Met deze speciaal ontwikkelde testen krijgt de leerkracht een beter zicht op de individuele leercurve van een kind. Dan kan er effectiever gehandeld worden en met kleine aanpassingen in de les veel impact gegenereerd worden op  de leerresultaten van de leerlingen." 

"Het meten van die leerwinst en de aanvullende evaluatie dienen dan als basis voor de kwaliteitsontwikkeling", besluit Marinower. "Kinderen zullen nog beter begeleid worden in hun leerproces zodat maximale leerwinst en leerresultaten kunnen geboekt worden."

Meest gelezen